ANI a sesizat DNA privind incompatibilitatea şi schimbarea destinaţiei unor fonduri europene de către Melania Vergu

ANI a sesizat DNA privind incompatibilitatea şi schimbarea destinaţiei unor fonduri europene de către Melania Vergu
Foto: agentia.org

Agenţia Naţională de Integritate a publicat un comunicat oficial, în care anunţă că a sesizat DNA cu privire la încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, de către fostul consilier ministerial Melania Vergu. ANI  acuză pe fosta consilieră de incompatibilitate şi de faptul că a schimbat destinaţia fondurilor europene, fără respectarea prevederilor legale, fiind investiţi în renovarea propriului apartament. Decizia formulată de ANI nu este definitvă, ea putând fi contestată în instanţă.

Melania Vergu a exercitat în perioada 24.12.2009-03.06.2010 funcţia de consilier Personal în cadrul Cabinetului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, timp în care, potrivit inspectorilor ANI, a utilizat în mod impropriu aproape 50.000 de lei dintr-o finanţare europeană pentru achiziţii neprevăzute în contractul de finanţare.

După exprimarea punctului de vedere de căte Melania Vergu, inspectorul de integritate a considerat că sunt elemente în sensul încălcării legislaţiei în vigoare, după cum urmează:

1 Indicii temeinice privind săvârșirea de către doamna Melania VERGU a infracţiunii contra intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, ca urmare a schimbării, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea.

-          La data de 22.02.2010, după semnarea Contractului de finanţare, Melania Vergu, manager de proiect şi administrator al S.C. Edu Tim consultanţă Europeană S.R.L., a schimbat sediul social al S.C. Edu Tim Consultanță Europeană S.R.L., în baza unui contract de comodat

-          Sediul iniţial se afla pe Bulevardul Aviatorilor, sector 1, Bucureşti

-          Activităţile manageriale şi administrative au fost în fapt, efectuate la un imobil situat în Bucureşti, sector 1, Strada Ion Câmpineanu, aflat în proprietatea Melaniei Vergu, în care aceasta îşi are şi domiciliul.

În cadrul Proiectului de finanţare au fost raportate şi decontate cheltuieli majore efectuate cu schimbarea destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene, reprezentând plăţi de 486.872,00 lei, duopă cum urmează:

-          „Amenajarea sediului”, în valoare de 102.000,00 lei

-          „Proiectare-montare centrală termică”, în valoare de 6.722, 00 lei

-          „Achiziţie mobilier”, în valoare de 75.630,00 lei

-           „Achiziţie echipamente de calcul, aparatură video şi foto”, în valoare de 294.117,00 lei

2 Indicii temeinice privind săvârşirea de către Melania VERGU a infracţiunii de conflict de interese, constând în îndeplinirea unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură.

Activităţile prevăzute în proiect, conform cererii de finanţare, erau stabilite a se derula în unitățile de învățământ din mediul rural și urban din România, aspect care relevă conflictul de

interese în ceea ce priveşte beneficiului patrimonial intervenit la data la care Melania Vergu a fost numită în funcţia de Consilier Personal în cadrul Cabinetului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, dată la care aceasta deținea în cadrul Proiectului, atât calitatea de manager de proiect, cât și pe cea de administrator al S.C. Edu Tim Consultanță Europeană S.R.L.

Având în vedere cele de mai sus, s-a procedat la întocmirea raportului de evaluare şi s-au dispus următoarele:

1 Sesizarea Direcției Naționale Anticorupție, în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârșirea de către Melania Vergu a infracţiunii contra intereselor financiare ale Comunităţii Europene, pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție şi a infracţiunii de conflict de interese, aspecte asupra cărora doar organele judiciare au competenţa de a se pronunţa

2 Continuarea procedurilor de evaluare a averii dobândite împreună cu familia, respectiv, a modificărilor patrimoniale intervenite în perioada exercitării funcţiei publice de către Melania Vergu.

Citeşte AICI comunicatul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Integritate.

Melania Vergu, despre ancheta ANI