Noi reglementari ale ANRE pentru schimbarea furnizorului de energie: Consumatorii casnici vor trebui să comunice indexul

Noi reglementari ale ANRE pentru schimbarea furnizorului de energie: Consumatorii casnici vor trebui să comunice indexul
FOTO: Pixabay.com

Noi obligații legate de liberalizarea pieței energiei ar putea fi introduse pentru furnizori. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a pus în dezbatere publică un nou proiect de ordin care ar avea scopul de a clarifica unele aspecte legate de documentele necesare încheierii contractului de furnizare a energiei electrice.

Nou proiect de Ordin al ANRE

Potrivit proiectului de ordin, consumatorii casnici trebuie să comunice la schimbarea furnizorului indexul autocitit. Ordinul mai prevede și ce trebuie să conțină oferta tip și din ce este compus prețul, acesta urmând să fie prezentat defalcat pe componente, scrie hotnews.

Clientul casnic și clientul noncasnic vor comunica noului furnizor indexul autocitit. Acest lucru va fi făcut la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului.

Noul furnizor are obligaţia de a prelua şi de a transmite operatorul de rețea indexul autocitit de clientul final, odată cu comunicarea datelor referitoare la contractul de furnizare.
Indexul autocitit se ia în considerare de către operatorul de rețea la stabilirea consumului de energie electrică în procesul de schimbare a furnizorului.

În cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit, operatorul de rețea are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare şi data schimbării efective a furnizorului.

Furnizorii sunt obligați să publice oferte-tip, cumulativ, prin următoarele mijloace proprii:

pe pagina proprie de internet;

în aplicaţia informatică „Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice“ publicată pe pagina de internet a ANRE;

la punctul unic de contact.

Oferta tip conține:

datele de identificare ale furnizorului ofertant;

perioada de valabilitate a ofertei-tip;

data-limită de încheiere a contractului de furnizare ;

perioada de aplicare a ofertei – tip, ce reprezintă perioada în care se aplică preţul din oferta-tip şi condiţiile asociate;

tipul de client final care poate opta pentru oferta-tip respectivă;

perioada de facturare;

preţul energiei electrice furnizate defalcat pe componente, respectiv preţul energiei electrice care include tariful pentru serviciul de transport componenta de injecţie în reţea TG, tariful pentru serviciul de transport componenta de extragere din reţea TL, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciul de distribuţie, taxe şi contribuţii stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare;

descrierea serviciilor oferite; în cazul în care este oferit un „pachet de servicii“, prin includerea în acesta, pe lângă furnizarea energiei electrice, şi a altor servicii, se vor prezenta condiţiile în care se oferă acestea, iar pentru fiecare serviciu se vor specifica informaţiile corespunzătoare categoriei de servicii din care face parte;

termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii;

opţiunile privind modul de transmitere a facturii, printre care şi transmiterea pe cale electronică;

durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului, cu precizarea termenelor şi a condiţiilor de denunţare unilaterală a acestuia;

modalitatea de acceptare a ofertei-tip;

documentele necesare pentru încheierea contractului;

principalele condiţii contractuale inclusiv eventuale comisioane de încetare a contractului de furnizare