Cum se obține viza de flotant. Actele de care ai nevoie

Cum se obține viza de flotant. Actele de care ai nevoie

Viza de flotant se acordă pentru o perioadă ce nu poate depăși un an, la cererea persoanei care locuieşte mai mult de 15 zile la o adresă diferită de cea stabilă.

Cum se obține viza de flotant

Pentru obținerea vizei de flotant, se completează cererea pentru stabilirea reşedinţei şi se depune la Serviciul de Evidență a Populației, împreună cu actul de identitate şi contractul de închiriere.

La Evidența Populaţiei trebuie să fie prezent și proprietarul care ia pe cineva în spaţiu.

Persoana care găzduiește o persoană mai mult de 30 de zile trebuie să anunţe poliţia sau serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de pe raza unde este imobilul.

Dacă viza de flotant se acordă în baza unui act care ulterior este anulat sau s-a constatat că era fals, stabilirea reședinței este nulă.

Acte necesare pentru viza de flotant

– cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (se printează față-verso, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu)

– actul de identitate (original și copie)

documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie

declarația de luare în spațiu a proprietarului, în cazul în care solicitantul nu este și proprietarul imobilului. În situația în care proprietarul nu se poate prezenta la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.