Haos în instanțe. Procesele românilor cu ANAF sunt un adevărat coşmar, arată chiar un raport al Inspecției Judiciare

Haos în instanțe. Procesele românilor cu ANAF sunt un adevărat coşmar, arată chiar un raport al Inspecției Judiciare

Inspecţia Judiciară a ajuns la concluzii îngrijorătoare în urma controlului efectuat la instanţe în aprilie, pe tema proceselor românilor cu organele fiscale. Raportul, făcut public acum, arată, printre altele, că organele fiscale refuză să colaboreze cu Justiţia și că procesele au o durată excesivă.

Desele schimbări legislative în domeniul fiscal reprezintă și ele o mare problemă: o vulnerabilitate este reprezentată de „modificarea frecventă şi de substanţă a cadrului legislativ incident, atât din perspectiva dreptului material, cât şi din perspectiva dreptului procesual, inclusiv din perspectiva normelor infralegale (ordine, hotărâri), aceasta generând dificultăţi în identificarea normelor aplicabile în timp, sau cu privire la materie, precum şi dificultăţi în interpretarea voinţei legiuitorului, fapt ce conduce în final la apariţia practicii neunitare”.

Potrivit stirpesurse.ro, raportul mai remarcă și lipsa analizelor de impact atunci când e modificată legislația, fapt ce determină ca ”instanţele de contencios administrativ și fiscal să se confrunte cu valuri de cereri similare în funcţie de o modificare sau alta a legislaţiei”.

În timpul controlului au fost verificate modul de soluţionare a contestaţiilor împotriva actelor emise de organele fiscale, aspecte referitoare la suspendarea ori anularea executării măsurilor dispuse de organele fiscale, precum şi receptarea de către instanţele naţionale a practicii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Inspecția Judiciară critică „lipsa de disponibilitate a organului fiscal de a comunica la prima solicitare a instanţei întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii actului administrativ fiscal contestat, fapt ce determină întârzierea în soluţionarea cauzei întrucât se impun reveniri cu privire la acest aspect sau pentru a se comunica diverse precizări referitoare la situaţia de fapt”.

La nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curții Supreme, durata proceselor este foarte mare, efect al supraaglomerării activităţii secţiei: „În pofida măsurilor legislative de reaşezare pe verticală a competenţei în materie, adoptate prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, numărul de cauze nou înregistrate pe rolul secţiei a crescut de la an la an în mod semnificativ, creșterea fiind de aproximativ 130% în anul 2017 față de anul 2014”.

În final, autorii raportului fac o serie de propuneri, cum ar fi transmiterea ministrului Justiţiei a unor sugestii pentru modificări legislative sau înfiinţarea unor instanţe specializate pe contencios administrativ şi fiscal, informează stiripesurse.ro.