Mai multe măsuri de debirocratizare, pe masa Guvernului: Se vrea eliminarea de sancțiuni la microîntreprinderi, tranzacții cu statul prin trezorerie și obligații în relația cu ANAF

Mai multe măsuri de debirocratizare, pe masa Guvernului: Se vrea eliminarea de sancțiuni la microîntreprinderi, tranzacții cu statul prin trezorerie și obligații în relația cu ANAF
sursa foto: pixabay

Mai multe măsuri de debirocratizare se află pe masa Guvernului, pentru sprijinirea mediului de afaceri. Printre acestea se numără eliminarea de sancțiuni pentru microîntreprinderi, eliminarea obligației declarării sediilor secundare la ANAF și a obligativității tranzacțiilor firmelor prin contul de trezorerie în relația cu instituțiile statului, precum și eliminarea deductibilității limitate de 50% a combustibilului pentru autoturisme, scrie profit.ro.

Printre acestea se mai numără simplificarea procedurilor de înființare și de închidere a firmelor, creșterea plafonului de la 50.000 euro la 100.000 euro pentru obligația de dotare cu cititoare de card, revizuirea legislației privind casele de marcat, dar și a drepturilor de autor, simplificarea accesului angajatorilor la obținerea subvenției de șomaj, precum și modificarea procedurii de decontare a concediilor medicale.

Scutirea de sancțiuni pentru microîntreprinderi și corelarea birocrației cu „talia firmei” prin modificarea Legii prevenirii nr.270/2017 din 22 decembrie 2017.

Eliminarea analizei de risc la securitate fizică. Potrivit propunerii se elimină obligația realizării analizei de risc pentru societăți și eliminarea sancțiunii corespunzătoare reglementate de Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare și legislația subsecventă.

Eliminarea obligației declarării sediilor secundare la ANAF, obținerea CIF pentru puncte de lucru și plata diferențiată a impozitului pe venitul din salarii

Eliminarea declarațiilor 060 și 061 (reglementate de Ordinul nr.3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare).

Eliminarea obligației de obținere a Codului de Înregistrare Fiscală special pentru punctele de lucru cu peste 5 salariați (conform art.32 (7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale). – Eliminarea plății diferențiate a impozitului pe salarii – art.85 (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul Fiscal, art.85 (1) Legea nr.207/2015 privind Codul Fiscal.

Eliminarea obligativității tranzacțiilor firmelor prin contul de trezorerie în relația cu instituțiile statului
. Este propunsă eliminarea prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare. 6. Eliminarea deductibilității limitate de 50% a combustibilului pentru autoturisme

Eliminarea deductibilității limitate de 50% a combustibilului pentru autoturisme, prin modificarea art.298 alin.(1) din Codul Fiscal.

Creșterea plafonului de la 50.000 euro la 100.000 euro pentru obligația de dotare cu cititoare de card – POS Conform Legii nr.191/2018 privind introducerea sistemelor moderne de plată, persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum și cele care desfășoară activități de prestări servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro (echivalent în lei), au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit și cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare.

Prevederea creează contribuabililor mici costuri suplimentare cu comisioane bancare și alte costuri (servicii internet, costuri instalare, etc). Pe de altă parte, deși există obligația pentru instituțiile publice de a se dota cu cititoare de card – POS când încasează sume de bani pentru activitățile efectuate, nu toate instituțiile publice respectă obligația.

Se propune în acest sens creșterea plafonului cifrei de afaceri a operatorilor economici la 100.000 euro pentru dotarea cu cititoare de card – POS. – Modificarea art.1, alin.(3) din OUG nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.250/2003, cu modificările și completările ulterioare. – Impunerea respectării prevederilor legii privind instrumentele moderne de plată, instituțiilor de stat care nu s-au dotat cu cititoare de carduri.

Urmăriți B1TV.ro și pe