Modificările Legii privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

Modificările Legii privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
Foto simbol: Pixabay

Guvernul a aprobat un proiect de modificare a Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii prin care se aduc clarificări în privinţa autorităţilor implicate în procedura de înapoiere, respectiv a exercitării dreptului de vizitare, conform unui comunicat remis presei.

O noutate este dispoziţia privind audierea minorului: potrivit, avocatnet.ro în cauzele având ca obiect soluţionarea cererilor de înapoiere a unui copil aflat pe teritoriul României, copilul va avea dreptul de a fi ascultat. De asemenea, proiectul stabilește că va fi obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de zece ani.

Minorul va avea dreptul de a fi ascultat

Dacă instanţa consideră acest lucru necesar pentru soluţionarea cauzei, va putea fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de zece ani, conform comunicatului.
În plus, dreptul de a fi ascultat va presupune posibilitatea copilului de a cere şi a primi orice informaţii potrivit vârstei sale, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor pe care le poate avea aceasta, dacă este respectată, precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii care îl priveşte.

Orice copil va putea cere să fie ascultat, iar respingerea cererii de către instanţă va trebui motivată

Opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu vârsta şi cu gradul său de maturitate; în plus, ţinând seama de interesul superior al copilului, instanţa va putea lua, prin încheiere, măsuri pentru asigurarea contactului între copil şi persoana care solicită înapoierea acestuia.

Conform Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, persoana, instituţia sau organismul care pretinde că un copil a fost deplasat sau reţinut prin violarea dreptului privind încredinţarea poate să sesizeze fie autoritatea centrala a reşedinţei obişnuite a copilului, fie pe aceea a oricărui stat contractant, pentru ca acestea să acorde asistenţa lor în vederea asigurării înapoierii copilului.

Pentru o mai bună corelare a prezentei legi cu Codul de procedură civilă, anumite dispoziţii au fost abrogate

Prin proiectul de lege se urmăreşte şi înlăturarea unor dispoziţii rămase din forma iniţială a legii şi care, din practică, s-au dovedit inaplicabile în raport cu atribuţiile Ministerului Justiţiei, în calitate de autoritate centrală desemnată după modificarea din anul 2014.


Urmăriți B1TV.ro și pe