METROUL DIN BUCUREȘTI, LA UN PAS DE ÎNCHIDERE / 27 06. 2022