Municipiul Satu Mare intră în carantină de joi, 19 noiembrie. Lista măsurilor impuse de autorități

Municipiul Satu Mare intră în carantină de joi, 19 noiembrie. Lista măsurilor impuse de autorități
Foto: facebook.com/PrefecturaBN

DSP Satu Mare şi CJSU Satu Mare au înaintat propunerea de carantinare a municipiului încă de luni, când rata de infectare era de 7,4 la mia de locuitori, în timp ce indicele pe judeţ era la 4,48. Marți, Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Secretar de Stat Dr. Raed Arafat, a aprobat propunerea, iar municipiul Satu Mare va intra în carantină de joi, 19 noiembrie.

Municipiul Satu Mare intră în carantină de joi, 19 noiembrie

Prefectul Radu și membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare consideră că măsura carantinării municipiului Satu Mare reprezintă o abordare mai strictă pe termen scurt, dar care va aduce beneficii mai multe pe termen lung.

Noile restricții ce vor intra în vigoare se vor aplica pentru următoarele 14 zile.

Lista măsurilor impuse de autorități pentru carantinarea municipiului Satu Mare

ART.1. Se solicită Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei emiterea Ordinului Comandantului Acţiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 19.11.2020 ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare.
ART.2. (1)Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene şi comunale.
(2)Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în / din municipiul Satu Mare prevăzute în prezenta hotărâre şi asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare şi Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Satu Mare, şi de către Poliţia Locală şi structuri specializate ale armatei române, după caz.

ART.3. Circulaţia şi staţionarea în spaţii şi zone publice a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza Declaraţiei pe proprie răspundere (se poate redacta şi de mână), legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator, (Anexă).
ART.4. Se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată sau care se află din orice motiv în zona carantinată declarată la art.1:

• Pentru intervalul orar 06:00-22:00, în interiorul zonei menţionată la art.1, se interzice circulaţiatuturorpersoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
• deplasarea în interes profesional, între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
• deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
• deplasarea pentru asistenţă medicală/ participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament /deplasarea în scopul donării de sânge;
• deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanei, precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
• deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
• deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole/ deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
• pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, efectuate în localitatea de domiciliu sau în alte localităţi, în cazul în care acestea nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
• alte motive temeinic justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
• deplasarea în vederea obţinerii de acte oficiale (acte de stare civilă, certificat de înmatriculare, permise, paşapoarte etc).

• Pentru intervalul orar 22:00-06:00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei /gospodăriei este interzisă, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, între locuinţă/gospodărie şi locul /locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţii ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

• În/ şi din zona menţionată la art.1 este permisă intrarea / ieşirea pentru:
• transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
• persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau lucrative în zona carantinată (economice, apărare şi ordine publică, securitate naţională, sanitară, sanitar-veterinară, situaţii de urgenţă, administraţie publică locală, asistenţă şi protecţie socială, juridică şi judiciară, servicii de utilitate publică, agricultură, alimentaţie publică, comunicaţii şi transporturi);
• persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara zonei carantinate şi desfăşoară activitatea profesională în afara sau în interiorul zonei carantinate;
• persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea produselor agroalimentare;
• deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoţirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude /afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
• deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă (urgenţe medicale);
• deplasarea în vederea obţinerii de acte oficiale (acte de stare civilă, certificate de înmatriculare, permise, paşapoarte etc);
• pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, efectuate în localitatea de domiciliu sau în alte localităţi, în cazul în care acestea nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

• Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere.
• Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere.
• Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei, locul deplasării, motivul deplasării, data completării şi semnătura.
• În interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

ART.5. În zona prevăzută la art.1, se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:
• Se permite tranzitarea municipiului Satu Mare de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.
• Prin planul integrat de acţiune întocmit de IJJ Satu Mare în colaborare cu IPJ Satu Mare şi STPF Satu Mare, cu sprijinul administraţiei publice locale , se vor stabilii căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele mass-media a acestei măsuri.

ART.6. În zona carantinată se propune instituirea următoarelor măsuri suplimentare :
• Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona carantinată cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, de 4mp/persoană ;
• Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (numărul ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă);
• Oficierea stărilor civile se desfăşoară cu participarea a maxim 10 persoane în interior , respectiv 20 persoane în exterior, respectând regulile de protecţie sanitară şi distanţare între participanţi;
• Activităţile de pregătire fizică a sportivilor profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă în spaţii deschise şi/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecţie sanitară şi distanţare între participanţi.

ART. 7. În zona carantinată, se interzic următoarele activităţi:
• Organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise;
• Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in;
• Desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;
• Organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi/sau deschise;
• Organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;
• Organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nonalcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem “take-away” (la pachet) şi/sau catering;
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, excepţie făcând agenţiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat) şi loz ;
• Toate activităţile şi competiţiile sportive individuale sau colective care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
• Organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri.

ART.8. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 21:00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop.
(2) În zilele de sâmbâtă, duminică şi sărbători legale se interzice desfăşurarea activităţii cu publicul în centrle comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi agenţi economici cu excepţia operatorilor economici din domeniile: comercializării de bunuri alimentare, farmacii, pet-shop-uri, curăţătorii;
(3) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/hypermarketuri la maximum 30% din capacitate, raportat la suprafaţa utilă destinată clienţilor, calculându-se câte 4mp/persoană cu obligativitatea afişării mesajului de informare la intrarea în incintă, cu respectarea normelor de sănătate publică şi distanţare fizică;
(4) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de sănătate publică şi distanţare fizică;
Art.9. Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de sănătate publică şi distanţare fizică.

ART.10. Se deleagă Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Satu Mare pentru transmitere la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Comandantului Acţiunii pentru instituirea pe o perioadă de 14 zile a măsurii de carantinare zonală pentru municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare.
Art.11. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din municipiul carantinat, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei, adoptate în prezenta hotărâre.