Deficitul bugetar preliminar în 2020 – 9,79% din PIB. Jumătate din cheltuieli au fost determinate de epidemie și susținerea mediului de afaceri

Deficitul bugetar preliminar în 2020 - 9,79% din PIB. Jumătate din cheltuieli au fost determinate de epidemie și susținerea mediului de afaceri

Ministerul de Finanțe a anunțat că execuția preliminată a bugetului general consolidat la finele anului 2020 a înregistrat un deficit de 101,92 miliarde lei (9,79% din PIB). 46,31 miliarde lei, adică 4,45% din PIB, au fost lăsate în mediul economic prin facilităţile fiscale, investiţii şi cheltuieli alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de coronavirus.

Deficitul bugetar în 2020, față de anul precedent, a crescut din cauza evoluției nefavorabile a încasărilor bugetare în perioada martie – decembrie cauzate de criză. La asta s-au adăugat amânarea plăţii unor obligaţii fiscale de către agenţii economici pe perioada crizei (18,12 miliarde lei), creşterea cu 2,72 miliarde lei a restituirilor de TVA și acordarea bonificațiilor pentru plata la scadenţă a impozitului pe profit şi a celui pe veniturile microîntreprinderilor.

Ministerul mai informează că s-a înregistrat o creştere a cheltuielilor de investiţii cu 9,5 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, precum şi plăţi cu caracter excepţional generate de epidemia COVID-19 de aproximativ 15,07 miliarde lei.

„De asemenea, pentru combaterea efectelor economice negative generate de pandemia COVID-19, au fost aprobate o serie de programe guvernamentale de sprijin pentru susţinerea activităţii IMM-urilor şi a companiilor mari şi întreprinderilor mici şi mijlocii cu cifra de afaceri peste 20 milioane lei prin intermediul garanţiilor de stat, pentru în anul 2020 s-au acordat garanţii în valoare de 12,48 miliarde lei (1,20% din PIB)”, a mai transmis Ministerul de Finanțe.

Evoluția veniturilor la buget în anul de criză 2020

Veniturile bugetului general consolidat au fost anul trceut de 322,52 miliarde lei, mai mult cu 0,4% față de 2019. Exprimate ca pondere în PIB estimat, veniturile bugetare au înregistrat o creştere de 0,7%, determinată cu precădere de dinamica favorabilă a veniturilor din fonduri europene.

Veniturile curente au scăzut cu 2,4% (an/an), pe fondul contracţiei încasărilor din venituri nefiscale, TVA şi impozit pe profit.

Încasările din impozitul pe salarii şi venit au înregistrat 24,33 miliarde lei în anul 2020, mai mult cu 4,9% (an/an). Încasările din impozitul pe salarii au crescut cu 2,4% în 2020. Evoluţia lunară reflectă o revenire semnificativă în decembrie (15% an/an).

Contribuţiile de asigurări au totalizat 112,25 miliarde lei în 2020, înregistrând o creştere marginală de 0,7% (an/an).

Încasările din impozitul pe profit au însumat 15,99 miliarde lei în 2020, adică mai puțin cu 9,8% (an/an). Acesta este un efect al contracției activității economice, al restructurării sau reeșalonării obligaţiilor fiscale precum și a acordării bonificațiilor pentru plata la scadenţă a impozitului pe profit.

Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice au înregistrat 3,15 miliarde lei în anul 2020, în scădere cu 15,4% (an/an). Evoluţia a fost influenţată negativ de: creşterea rambursărilor de TVA cu 14,5%, an/an (+2,72 miliarde lei) cu scopul de a asigura companiilor un nivel de lichiditate suplimentar pe perioada crizei; posibilitatea restructurării/reeşalonării obligaţiilor fiscale; evoluţiile nefavorabile din sectoarele economice.

Veniturile din accize au însumat 30,72 miliarde lei în 2020, în scădere cu 2,4% (an/an) faţă de 2019. Luna decembrie consemnează totuşi o accelerare de 3,1% (an/an) a acestora. Totuși, veniturile din accizele pentru produsele din tutun au înregistrat o creştere de 10,9% (an/an), susţinută şi de majorarea nivelului accizei la ţigarete.

Veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi au înregistrat 3,77 miliarde lei în 2020. Dinamica este explicată în principal de baza foarte redusă aferentă anului 2019, în condiţiile în care au fost restituite taxe pentru prima înmatriculare încasate în anii precedenţi.

Veniturile nefiscale au înregistrat 24,39 miliarde lei în 2020, în scădere cu 9,8% (an/an).

Evoluția cheltuielilor din bugetul de stat în anul de criză 2020

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 424,43 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 14,8% faţă de anul 2019. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creştere cu 5,9 puncte procentuale de la 34,9% din PIB în anul 2019 la 40,8% din PIB în 2020. Majorarea cheltuielilor se datorează şi măsurilor care au fost avute în vedere pentru combaterea epidemiei de COVID-19.

„Astfel, până la finele lunii decembrie s-au plătit 4,25 miliarde lei pentru îndemnizaţii acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, 922,13 milioane lei pentru îndemnizaţii acordate pentru alţi profesioniştii, precum şi pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 2,69 miliarde lei reprezentând sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părţi a salariului brut al angajaţilor menţinuţi în muncă (41,5%), 96,15 milioane lei pentru îndemnizaţii acordate părinţilor pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităţilor de învăţământ şi 121,9 milioane pentru indemnizaţii acordate pe perioada reducerii temporare a activităţii pentru profesionişti precum şi pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005”, arată Ministerul de Finanţe.

Cheltuielile de personal au însumat 109,98 miliarde lei, în creştere cu 7,5% comparativ cu anul precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 10,6% din PIB, cu 0,9 puncte procentuale peste nivelul anului anterior. Suma de 323,47 milioane lei reprezintă stimulentul de risc acordat în contextul epidemiei.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost 57,05 miliarde lei, în creştere cu 6,9% faţă de anul precedent. Majorarea e generată mai ales de cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare, reactivi şi alte produse necesare diagnosticării şi tratării pacienţilor infectaţi cu coronavirus.

De asemenea, o creştere se reflectă şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de 3,7% faţă de anul anterior.

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 138,55 miliarde lei în creştere cu 20,8% comparativ cu anul anterior. Evoluţia a fost influenţată, în principal, de majorarea punctului de pensie, a nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari garantată şi de majorările privind alocaţiile de stat pentru copii.

Cheltuielile cu subvenţiile au fost de 8,14 miliarde lei, cea mai mare parte dintre acestea fiind alocate către sectorul agricol şi transporturi.

Cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile au fost de 35,1 miliarde lei, cu 25,9% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 53,2 miliarde lei, cea mai mare sumă investită în economie în ultimii 10 ani, în creştere cu 9,5 miliarde lei faţă de anul precedent, mai susține Ministerul de Finanțe.