Investiţie în viitor: Romprest, 13 ani de performanţă în România

Investiţie în viitor: Romprest, 13 ani de performanţă în România

La 13 ani de la lansarea pe piaţa din România, compania de salubritate, facility management, DDD, întreținere și amenajare spații verzi Romprest se dovedeşte a fi lider pe piaţa serviciilor de profil, cu o echipă formată din peste 6.000 de angajaţi.

Identitatea brand-ului Romprest se dezvoltă în baza unui proces complex ce oferă avantaje strategice constructive, prin respectarea standardelor europene ale calităţii şi a sistemului integrat de management.

Orientarea către client, performanţa şi eficienţa şi responsabilitatea socială sunt câteva dintre valorile în baza cărora această companie îşi desfăşoară activitatea.

Pe viitor, Romprest îşi propune să se menţină în topul companiilor de profil şi să activeze permanent ca o entitate dinamică, prosperă şi demnă de respect. Reţeta reuşitei se bazează pe servicii de calitate şi pe satisfacerea clienţilor. Romprest recunoaşte talentul şi motivează devotamentul angajaţilor, reprezentând o echipă cu obiective comune.

De asemenea, Romprest investeşte în oameni şi în proiecte care eficientizează comunicarea cu aceştia şi acordă o importanţă majoră educaţiei şi aplicării ei, motiv pentru care a iniţiat campanii de conştientizare a precolectării selective a deşeurilor reciclabile chiar din zona şcolară.

Romprest îşi intensifică practicile de dezvoltare şi consolidare, adoptă standarde şi politici internaţionale de business ce se regăsesc în varietatea Portofoliului de servicii: Salubritate, Arhitectură Peisageră, Facility Management, DDD (Dezinsecţie, Dezinfecţie, Deratizare), Responsabilitate Socială (CSR), Romprest Servicii Integrate, Romprest Security etc.

Cercetare şi Inovare în Business

 

Datorită apariţiei constante de noi cerinţe ale pieţei, dar şi de nevoia de adaptare permanentă la standardele europene şi la progresul extrem de rapid în domeniul tehnicii şi tehnologiei, s-a impus necesitatea unor modificări structurale şi conceptuale ale produselor şi serviciilor din portofoliu.

Departamentul de Cercetare şi Inovare în Business are ca obiectiv principal întărirea capacităţii de inovare a SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, cu scopul creşterii competitivităţii serviciilor şi produselor pe care acesta le oferă.

Misiunea acestei unităţi este de a desfăşura activităţi de cercetare şi expertiză pentru stabilirea şi implementarea tehnologiilor optime din domeniul managementului deşeurilor, activităţi de cercetare pentru identificarea măsurilor celor mai eficiente de protecţie a mediului, de implementare optimă a standardelor de protecţia mediului şi de minimizare a impactului asupra mediului şi asupra sănătăţii populaţiei. Aceste activităţi se transpun ulterior în analize de piaţă, studii de fezabilitate, studii tehnico-economice, analize cost-beneficiu, dar şi în alte documentaţii necesare pentru optimizarea activităţii curente sau realizarea de activităţi şi investiţii noi.

Romprest urmăreşte încheierea de parteneriate strategice cu entităţi de Cercetare atât în cadrul Universităţilor, cât şi din alte centre specializate, cu scopul omogenizării echipei  de cercetători  cu experienţă semnificativă în domeniu, care să îşi canalizeze eforturile spre identificare de soluţii şi produse noi. Compania şi-a planificat pentru următorul orizont de timp o prezenţă activă în cadrul Programelor Naţioale de Cercetare Ştiinţifică şi în cadrul Programelor Europene de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în domeniul Sistemelor Integrate de Gestiune a Deşeurilor.

Urmăriți B1TV.ro și pe