ALEGERI LOCALE 2020 | Cum se desfășoară operațiunea de numărare a buletinelor şi de consemnare a rezultatului votării, în contextul pandemiei de Covid-19

ALEGERI LOCALE 2020 | Cum se desfășoară operațiunea de numărare a buletinelor şi de consemnare a rezultatului votării, în contextul pandemiei de Covid-19

Peste 19 milioane de cetăţeni cu drept de vot sunt aşteptaţi la urne duminică, de la ora 7:00, pentru a-şi alege primarii, consilierii locali şi judeţeni şi preşedinţii de consilii judeţene, procesul de votare urmând să se desfăşoare în condiţii foarte stricte, impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19. Au fost înregistrate în total peste 250.000 de candidaturi. La finalul zilei, va înceăe numărarea voturilor și desemnarea câștigătorilor.

Alegerile locale din 2020 trebuiau să aibă loc în luna iunie 2020, dar au fost amânate ca urmare a pandemiei de COVID-19.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 44/2020 din 8 aprilie 2020 a stabilit prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020. În ordonanţă se arată că, în contextul epidemiologic actual, alegerile pentru autorităţile locale nu pot fi organizate în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, deoarece operaţiunile preelectorale şi electorale presupun interacţiunea fizică a alegătorilor, candidaţilor şi organizatorilor, care ar presupune riscuri majore la adresa sănătăţii publice.

Astfel, mandatele autorităţilor administraţiei publice locale s-au prelungit până la data preluării de către noile autorităţi ale administraţiei publice locale a mandatelor rezultate în urma alegerilor, care au loc pe 27 septembrie 2020.

Operaţiunile de numărare a buletinelor şi de consemnare a rezultatului votării

După închiderea secţiei de vot, preşedintele, în prezenţa membrilor biroului electoral, declanşează operaţiunile de numărare a buletinelor de vot şi de consemnare a rezultatului votării.

Se verifică sigiliile urnelor de votare. Ulterior, președintele secției de votare sigilează fanta urnelor de votare, introduce ştampilele cu menţiunea ”Votat” într-un plic care se sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.

Buletinele de vot neîntrebuințate se anulează și se stabilește numărul alegătorilor prezenţi la urne.

După desigilarea urnei se numără voturile găsite în aceasta, evidenţiindu-se separat voturile valabil exprimate, respectiv voturile nule pentru consiliul local, consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv pentru primar, preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, primarul general al municipiului Bucureşti.

Preşedintele citeşte cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin de vot, cine este cel votat, iar voturile sunt selectate pe categorii.

Pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean, pentru primar, respectiv pentru preşedintele consiliului judeţean, se întocmeşte câte un dosar care cuprinde: procesul-verbal şi contestaţiile formulate, precum şi buletinele de vot nule şi cele contestate. Dosarele se sigilează, se ştampilează, se transportă sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi se predau biroului electoral de circumscripţie de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în cel mult 24 de ore de la încheierea votării.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie însoţit de cel puţin doi membri ai biroului, stabiliţi prin tragere la sorţi de către preşedinte.

Măsuri de protecţie la numărarea voturilor, în contextul pandemiei

Toată lume ava purta masca de protecție și mânuși.

Numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de vot, pe durata numărării voturilor, nu poate fi mai mare de 20.

După finalizarea procesului şi sigilarea sacilor cu buletinele de vot, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator şi persoanele acreditate îşi vor scoate mănuşile şi îşi vor dezinfecta mâinile.