Viorel Botea, candidatul PMP la funcția de președinte al Consiliului Județean Brăila. Care sunt principalele realizări și proiecte propuse

Viorel Botea, candidatul PMP la funcția de președinte al Consiliului Județean Brăila. Care sunt principalele realizări și proiecte propuse

Articol susținut de PMP Brăila // Viorel Botea este candidatul Partidului Mișcarea Populară (PMP) pentru funcția de președinte alConsiliului Județean Brăila la alegerile locale din 27 septembrie. Acesta a prezentat principalele proiecte propuse pentru dezvoltarea județului Brăila, împreună cu lista completă a candidaților pe care PMP îi propune la aceste alegeri pentru Consiliul Județean:

Proiecte pentru Județul Brăila:

1. Realizarea unui climat de colaborare între partidele politice în cadrul Consiliului Județean Brăila, prin renunțarea la orgolii politice sau personale, comunicarea sinceră și negocieri transparente în folosul cetățenilor judeţului Brăila.

2. Calitate, Competenţă, Performanță în Consiliul Județean Brăila. Digitalizarea instituției: încasarea taxelor online, depunerea cererilor și petițiilor online.

3. Sprijinirea primăriilor pentru realizarea unor proiecte de investiții necesare comunității.

4. Înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Lacu Sărat (Primăria Chiscani, Primăria Brăila, Consiliul Județean Brăila), care să se ocupe de administrarea stațiunii Lacu Sărat și care să atragă mai ușor finanțări.

5. Modernizarea și întreținerea drumurilor județene. Realizarea de drumuri pietruite în interiorul exploatațiilor agricole. Realizarea a două drumuri de mare viteză: Brăila- Slobozia și Brăila-Buzău.

6. Sprijinirea fermierilor pentru realizarea și implementarea proiectelor de dezvoltare în agricultură, consultanță pentru obținerea subvențiilor și a despăgubirilor pentru calamități.

7. Susţinerea tinerilor pentru integrarea pe piața muncii în domenii atractive financiar prin programe de informare și conlucrare cu agenții economici locali și din țară cu filiale în județul Brăila.

8. Reconstrucția întregii baze sportive din jurul Stadionului Municipal, care să poată găzdui meciuri de fotbal, diverse activități sportive, precum și alte manifestări culturalartistice. Modernizarea în parteneriat cu Primăria Brăila a Sălilor Polivalente, cu dotări pentru toate sporturile în sală, dar și pentru alte evenimente.

9. Achiziționarea de tablete conectate la internet pentru facilitarea învățării la distanță.

10. Finalizarea modernizării unităților de învățământ la standarde europene.

11. Îmbunătățirea accesului populației din județul Brăila la serviciile medicale de urgență, realizarea unui complex de servicii pentru recuperarea și reabilitarea copiilor cu dizabilități severe, realizarea unui complex județean de servicii sociale comunitare pentru copii și vârstnici.

13. Inovare prin acţiuni de integrare socială și pe piața muncii a tinerilor cu nevoi speciale, a persoanelor din categorii defavorizate.

14. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din județul Brăila.

15. Conservare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului istoric, cultural și turistic din județul Brăila.

Cine este Viorel Botea, candidatul PMP la președinţia CJ BRĂILA

1. Profesor de matematică titular la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu“ Brăila, absolvent al Universităţii din Craiova, Facultatea de Știinţe ale Naturii, specializarea matematică, promoţia 1988, fost elev la Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci“ Brăila, căsătorit.

2. Studii de Masterat la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, specializarea CAPACITĂŢI ADMINISTRATIVE ȘI ACQUIS COMUNITAR.

3. Studii Postuniversitare la Universitatea Dunărea de Jos, specializarea MANAGEMENT EDUCAŢIONAL.

4. Consilier judeţean al PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, 2016-2020.

5. Membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Brăila.

6. Inspector școlar general al ISJ Brăila, 2009-2012, 2019-2020, inspector școlar general adjunct al ISJ Brăila 2018-2019.

7. Director adjunct al Colegiului Economic „Ion Ghica“, Brăila 1997-2000.

8. Membru în Comisia Naţională a Olimpiadei de Matematică, colaborator la Gazeta Matematică.

9. Membru al grupurilor de lucru pentru Examene Naționale, membru al Corpului de Control al Ministrului Educației și Cercetării.

10. Președinte Concurs interjudeţean de Matematică „Petru Moroșan-Trident“.

11. Vicepreședintele Societăţii de Știinţe Matematice din România, filiala Brăila.

12. Manager proiect în proiectele europene cu finanțare nerambursabilă:

– „Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila și Prahova“;

– „Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză și franceză, în societatea cunoașterii“;

– Proiecte Erasmus.

13. Coordonator regional în proiectul: – „Reţea multiregională de formare profesională a femeilor pentru o societate incluzivă și coezivă“.

14. Expert în proiectele:

– „Salvaţi Copiii de Abandon și Neintegrare – SCAN“;

– „Cerinţe Educaţionale pentru Toţi – CESPeT“;

– „DidactForm, Cadre Didactice Formate pentru educație incluzivă de calitate“.

15. Membru în Corpul Național de Experți în Management Educaţional, profesor Mentor.

Realizările candidatului PMP Viorel Botea

EFICIENŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIE, EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE

1. Sprijinirea în calitate de consilier județean a primăriilor, indiferent de apartenența politică, pentru realizarea unor proiecte de investiții necesare brăilenilor: asfaltări ale străzilor, ale drumurilor județene și comunale, racordarea la rețelele de apă și de gaze, modernizarea și reabilitarea școlilor, realizarea de baze sportive, parcuri de recreere.

2. Premii cu elevii la olimpiade naţionale și concursuri.

3. Locuri fruntașe la nivel național la examenele de Evaluare Naţională și de Bacalaureat ca profesor și inspector școlar general.

4. 10 milioane de euro pentru educaţie în perioada 2009-2014 și 2019-2020, de care au beneficiat peste 11.000 de elevi și profesori.

GRIJĂ FAŢĂ DE TÂNĂRA GENERAŢIE

1. Sprijinirea elevilor în parcursul educaţional.

2. Micșorarea abandonului școlar la nivel judeţean.

3. Măsuri drastice de prevenţie de ordin sanitar: niciun elev infectat cu virusul Covid-19 în anul școlar 2019-2020.

RESPECT FAŢĂ DE LEGE ȘI CETĂȚENI

1. Inițierea, adoptarea și votarea Hotărârilor Consiliului Județean Brăila ce privesc dezvoltarea județului și creșterea calității vieții cetățenilor județului Brăila.

2. Realizarea de metodologii privind legislația din Educație.

3. Transparenţa cheltuirii fondurilor publice, corectitudinea utilizării fondurilor europene.

4. Neimplicarea Consiliului Județean Brăila și a ISJ Brăila în acte de corupţie.

5. Respect și prestigiu pentru judeţul Brăila la nivel local, naţional și internaţional în Educaţie.

Lista candidaților pentru CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

1. VIOREL BOTEA

2. IONEL ADETU

3. COMAN SARAFOLEAN

4. VIRGINIA GEANINA TOMA-BROASCĂ

5. TUDOREL GÎSCĂ

6. VIRGINIA STĂNCESCU

7. GEORGICĂ ȘERBAN

8. DURAN ISMAIL

9. GINA MOROIANU

10. GABRIEL-SILVIU BOTEA

11. NECULAI-IANCU GURGUI

12. IULIAN-EDUARD BRĂILĂ

13. NICU JARCU

14. MIRCEA-LUCIAN DUDULEA

15. NECULAI ZOTOI

16. NICOLAE MUNTEANU

17. ȘTEFAN CIOCAN

18. BOGDAN–CĂTĂLIN ANDREI

19. ELENA AVÂRVĂREI

20. IONEL PITULICE

21. VASILE NEGRU

22. GHEORGHE CIUCĂ

23. GHERGHINA DOBROTĂ

24. VIOREL GEANĂ

25. MARIAN COJOCARU

26. MARIAN STERESCU

27. MIHAIL TURTOI

28. GHEORGHIȚĂ GHEORGHE

29. DOREL SAVU

30. COSTEL-CRISTINEL RĂCARU

31. MARIA CORNEA

32. ANA ȘERBU

33. RELU PERIANU

34. DANIEL CIUTACU

35. VASILICĂ MOCANU

36. GHEORGHE OANCEA

37. RELU BURTEA

38. ION VOINEA

Comandat: Partidul Mișcarea Populară – Filiala Județeană Braila
Realizat: ANCORE MEDIA SRL
Cod AEP: 21200020