Guvernul are miercuri spre adoptare decontarea transportului pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu

Guvernul are miercuri spre adoptare decontarea transportului pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu
Foto: Inquam Photos / George Călin

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri un proiect de ordonanţă de urgenţă, prin care elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport, pe durata cursurilor şcolare, din bugetul Ministerului Educaţiei, în limita a 50 km.

„Elevilor care locuiesc la internat sau în gazdă li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi”, arataproiectul de OUG.

„Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, pentru facilităţile de transport acordate elevilor, se asigură la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la limita de 50 de km, suma de 30 de lei /lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare”

De asemenea, prin excepţie de la anumite prevederi ale proiectului de act normativ, în situaţia în care sunt elevi care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învăţământ la distanţe mai mari de 50 km şi nu locuiesc la internat sau gazdă li se decontează suma aferentă distanţei de 50 km, la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru distanţele ce depăşesc 50 de km.

„Operatorii de transport au obligaţia să emită documente lunare de transport, cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună şi să asigure transportul elevilor”