Ministerul Dezvoltării, plăți de peste 158 de milioane de lei, pentru 240 de investiții realizate prin PNDL

Ministerul Dezvoltării, plăți de peste 158 de milioane de lei, pentru 240 de investiții realizate prin PNDL

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a virat 158,671,105.15 lei, în vederea decontării facturilor pentru 240 obiective de investiţii realizate prin etapele I şi II ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL).

Situaţia plăţilor efectuate este disponibilă pe site-ul MLPDA.

„Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizată, este cel mai important program multianual de finanţare cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, iar valorile alocărilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finanţare multianuale încheiate între minister şi beneficiarii obiectivelor de investiţii”, transmite instituția.

În cadrul celor două etape ale PNDL, listele obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora sunt publice şi pot fi consultate accesând pagina de internet a ministerului, secţiunea Lucrări Publice, Programul naţional de dezvoltare locală, rubrica Obiectivele de investiţii, iar transferurile lunare sunt publicate în secţiunea Plăţi.