OMV Petrom susține implementarea politicilor publice în vederea respectării principiului egalității de şanse între femei şi bărbați

OMV Petrom susține implementarea politicilor publice în vederea respectării principiului egalității de şanse între femei şi bărbați

OMV Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, a semnat un Protocol de colaborare cu Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (DESFB), instituție aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru a sprijini promovarea principiului egalității de şanse între femei şi bărbați în rândul angajatorilor din România, se arată într-un comunicat al companiei.

Protocolul de colaborare încurajează schimbul de opinii şi informaţii dintre companii şi autorităţi publice în vederea asigurării egalităţii de şanse și conştientizării privind principalele instrumente favorabile concilierii vieții profesionale cu viața familială și cea privată, sprijinirii dezvoltării antreprenoriatului în rândul femeilor, combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învățământ şi din practica publică şi privată.

“În urmă cu 50 de ani, industria de petrol şi gaze era un domeniu rezervat aproape exclusiv bărbaţilor. La vremea aceea, cred că multora li s-ar fi părut imposibil ca o companie mare din domeniu să fie condusă de o femeie. S-au făcut multe progrese de atunci, însă, statisticile arată că există în continuare diferenţe între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte ocuparea în anumite sectoare de activitate. Cred că, prin eforturile şi realizările din ultimii zece ani, OMV Petrom este o poveste de succes în ceea ce priveşte egalitatea de şanse, dar eforturile trebuie să continue pentru a maximiza valorificarea talentului şi potenţialului de dezvoltare, mai ales în domeniul tehnic”, susţine Mariana Gheorghe, CEO OMV Petrom.

“Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi abordează integrat domeniul egalităţii de şanse, aceasta fiind de altfel o tendinţă prezentă în majoritatea statelor europene. În ultimii ani, în ceea ce priveşte problematica egalităţii de şanse, România a iniţiat o serie de măsuri concrete care au vizat atât modificarea cadrului legislativ care reglementează acest domeniu, cât şi întărirea colaborării dintre sectorul public şi privat. DESFB abordează cu responsabilitate mandatul instituţional privitor la egalitatea de şanse, misiunea sa fiind aceea de a veghea la respectarea prevederilor legale ce decurg din aceste angajamente. Conștientizăm totodată provocările actuale cărora ne asumăm că le vom răspunde cu soluţii concrete şi eficiente pentru a reduce semnificativ numărul de cazuri cu privire la încălcarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi”, susţine, la rândul său, Ioana Liana Cazacu, Secretar de Stat, Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

În cadrul colaborării cu Departamentul de Egalitate de Şanse, pe 20 Noiembrie 2014, a fost organizată o Conferinţă la nivel naţional cu implicarea factorilor de decizie publică din domeniu şi a reprezentanţilor unor companii private angajate în aplicarea acestor principii. În cadrul conferinţei s-au desfăşurat trei ateliere tematice, respectiv încurajarea firmelor private de a asigura servicii de tipul centre de zi pentru copiii angajaților; susținerea programelor de lucru flexibile pentru angajații care au în îngrijire copii și alte persoane dependente; evidențierea muncii invizibile a femeilor (ocupații, stil de viață, etc.) susținerea și încurajarea parteneriatului dintre femei și bărbați în viața privată și asumarea în mod egal a responsabilităților de îngrijire a copiilor, la care au participat reprezentanţi ai unor companii mari. Excelenţa sa Doamna Ambasador al Finlandei în România, Ulla Vaisto, invitatul de onoare al evenimentului, a împărtăşit din bunele practici ale ţării sale în implementarea politicilor în zona egalităţii de şanse.

OMV Petrom este una din primele companii din România care a implementat voluntar în guvernanţa corporativă pachetul Global Compact elaborat de ONU care propune 10 principii de bază în domeniul drepturilor omului, muncii, mediului şi practicilor corecte de business, inclusiv în domeniul combaterii discriminării. Principiile asigurării de șanse egale tuturor grupurilor de angajați în cadrul proceselor de recrutare şi în contractele de muncă, precum şi principiul remunerației egale a bărbaților și femeilor pentru munca egală sunt incluse în directivele interne ale OMV Petrom şi aplicate, în vederea creşterii performanţei organizaţiei.

Prin specificul activităţii de exploatare a resurselor de hidrocarburi, întreg sectorul de petrol şi gaze este caracterizat de o pondere mai mare a angajaţilor bărbaţi. În rândul salariaţilor grupului OMV Petrom, la sfârşitul anului 2013, ponderea femeilor se ridica la circa 30% dintr-un total de 19.619 angajaţi, iar la nivel de management acestea reprezintă circa 30%.