CSM: Declarațiile lui Varujan Vosganian de la Antena 3 aduc atingere sistemului judiciar

CSM: Declarațiile lui Varujan Vosganian de la Antena 3 aduc atingere sistemului judiciar

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis ca întemeiată cererea de apărare a independenţei sistemului judiciar în raport cu afirmaţiile domnului senator Varujan Vosganian din cadrul emisiunii “Subiectiv”, transmisă de postul de televiziune Antena 3 în data de 7 octombrie 2014.
   
La data de 9 octombrie 2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin hotărârea nr. 1090/09.10.2014 a dispus sesizarea Inspecţiei Judiciare în vederea efectuării de verificări cu privire la o eventuală atingere adusă independenţei justiţiei, ca urmare a declaraţiilor făcute de domnul senator.
   
În cadrul emisiunii anterior amintite, senatorul a făcut afirmaţii în sensul că instanţele de apel nu pronunţă hotărâri prin care să amelioreze situaţia inculpaţilor stabilită de instanţa de fond, chiar dacă între timp au fost administrate probe noi sau a intervenit prescripţia răspunderii penale. Totodată a adus în discuţie incidenţa în practică a situaţiilor în care actuali judecători provin din rândul procurorilor, astfel că instanţele reprezintă o prelungire a parchetelor, susţinând că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea de Apel Bucureşti acţionează ca nişte “plutoane de execuţie”.
   
Cu privire la afirmaţiile menţionate, Inspecţia Judiciară a efectuat verificări, stabilind următoarele:
   
În cadrul emisiunii, domnul Varujan Vosganian a prezentat situaţia de la Curtea de Apel Bucureşti  şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-o manieră în care a creat aparenţa că s-ar fi realizat o statistică a hotărârilor pronunţate în materie penală şi o analiză a practicii de casare (câte hotărâri au fost modificare/schimbate în căile de atac şi în ce sens), concluzia domnului senator fiind aceea că nu există excepţii în care instanţa de control să pronunţe o sentinţă ameliorată faţă de cea a  instanţei de fond.   
   
De asemenea, prin afirmaţiile făcute în cadrul emisiunii, a fost indusă ideea că fundamentarea soluţiilor definitive în materie penală nu are legătură cu probatoriul administrat (arătându-se că soluţia nu se modifică în favoarea inculpatului, indiferent de probele administrate sau că ar fi intervenit prescripţia răspunderii), ci este consecinţa unui mod de acţiune concertat al actualilor şi foştilor procurori, în prezent judecători care, astfel, nu ar mai fi independenţi şi imparţiali.
   
Ceea ce se transmite prin aceste afirmaţii este ideea unor hotărâri abuzive, faptul că soluţiile definitive în materie penală ar fi pronunţate, într-o proporţie foarte mare, de foşti procurori, în virtutea experienţei reduse ca judecător şi a formaţiei profesionale iniţial dobândită. Hotărârile judecătoreşti definitive sunt lipsite astfel de atributele conferite de lege -  temeinicie, legalitate şi regularitate.

Toate acestea în contextul în care numirea procurorilor în funcţia de judecător, inclusiv la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, este permisă şi reglementată de lege.
   
Inspectorii au constatat că prezentarea în această manieră a judecătorilor ca reprezentând o prelungire a celor care acuză, pronunţând soluţii definitive deşi au experienţă redusă în profesia de judecător, fiind tributari formaţiei iniţiale, aceea de procuror, precum şi caracterizarea celor două instanţe ca reprezentând “plutoane de execuţie”, sunt de natură să influenţeze în mod negativ opinia publică cu privire la independenţa, imparţialitatea şi probitatea profesională a judecătorilor ce funcţionează în aceste instanţe şi la modul de înfăptuire a actului de justiţie.
   
Având în vedere calitatea de reprezentant al puterii legislative şi al clasei politice a domnului Varujan Vosganian, inspectorii judiciari au apreciat că, din această perspectivă, impactul afirmaţiilor sale este unul foarte puternic, atribuind acestora o aparenţă de expertiză şi de adevăr, depăşind totodată limitele admisibile ale discursului public politic, aşa cum sunt protejate de dispoziţiile art. 10 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale care consacră libertatea de exprimare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 1 şi 30 din Legea nr.317/2004, în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii apără corpul magistraţilor împotriva oricăror acte de natură să aducă atingere independenţei, imparţialităţii sau reputaţiei profesionale a acestora.

Prin urmare, în raport de cele constatate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că afirmaţiile lui Varujan Vosganian din cadrul emisiunii “Subiectiv”, difuzată de postul de televiziune Antena 3 în data de 7 octombrie 2014, sunt de natură să aducă atingere independenţei şi imparţialităţii magistraţilor din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Curţii de Apel Bucureşti, dar şi sistemului judiciar în ansamblul său.