Furnizarea de curent electric, întreruptă temporar, miercuri, în câteva zone din București, Giurgiu și Ilfov

Furnizarea de curent electric, întreruptă temporar, miercuri, în câteva zone din București, Giurgiu și Ilfov

E-Distribuţie Muntenia întrerupe temperorar furnaizare de curent elecetric, miercuri, în anumite zone din Bucureşti şi din judeţele Ilfov şi Giurgiu, ca urmare a efcetuarii unor lucrări dereparaţii şi de întreţinere a instalaţilor şi reţelelor electrice.

Întreruperi de electricitate în București

Bucureştenii care vor rămânefără electricitate miercuri, între orele 9:00 – 16:00, sunt cei care locuiescpe strada Dadu din sector 3.

Întreruperi de electricitate în Ilfov

Înjudeţul Ilfov,între orele 9:00 – 17:00, se va întreupe furnizarea de electricitate în:

  • Popeşti Leordeni-Glina (străzile Bucuriei, Viitorului, Dezrobirii, Victoriei, Dreptăţii, Constructorilor, Actorilor, străzile adiacente, Loc.Gutu Ghe);
  • Mogoşoaia (străzile Viilor, Colentina, Valea Parcului, Constantin Brâncoveanu, Poeni, Intrarea Poeni, Intrarea Dragonului, Bucureşti-Târgovişte între str. Valea Parcului şi str. Răsăritului, Islaz, Putu cu Brad, Toamnei, Mihai Eminescu şi străzi adiacente, 70479 PTTR Mogoşoaia)
  • Bragadiru (străzile Diamantului, Cristalului, Safirului, Magnoliei, străzile adiacente)
  • Bragadiru-Domneşti (Prelungirea Ghencea, Tudor Vladimirescu, Principala-zona Centura Domneşti, străzile adiacente).

Întreruperi de electricitate în Giurgiu

Fără curent electric, vor rămâne între orele 9:00 – 17:00, consumatorii din Giurgiu: localitatea Mihai Vodă (strada Şcolii de la Garoafei spre stadion, strada Stadionului, Staţie de vacuum 2 Mihai Vodă) şi din Toporu (străzile Gartanca, Pădurarului, Lalelelor), iar între orele 8:30 – 16:30, consumatorii din Giurgiu (Fundătura Prunaru, Horia, Ciocârliei) şi Pierişu (Giurgiului).