Romprest o acuză pe Clotilde Armand de abuz: „Până când o instanță decide nulitatea sau lipsirea de efecte a contractului, autoritatea contractantă este obligată să îl respecte”

Romprest o acuză pe Clotilde Armand de abuz: Până când o instanță decide nulitatea sau lipsirea de efecte a contractului, autoritatea contractantă este obligată să îl respecte
Foto:europafm.ro

Compania Romprest atrage atenția primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, că are în continuare obligația de a respecta contractul de salubrizare și că doar instanțele judecătorești sunt cele care pot decide nulitatea, eventuale nereguli sau sume care trebuie restituite. Prin urmare, până când o instanță judecătorească decide nulitatea sau lipsirea de efecte a contractului, primăria condusă de Clotilde Armand este obligată să îl respecte.

Romprest:Doar instanțele judecătorești sunt cele care pot decide nulitatea, eventuale nereguli sau sume care trebuie restituite

De asemenea Romprest atrage atenția primarului Sectorului 1 să înceteze “atitudinea abuzivă și nelegală“, precizând într-o adresă că este fără precedent în istoria administrației publice moderne din România ca un ales legal să refuze cu intenție directă să respecte dispozițiile unui contract administrativ.

În acest mod, Romprest răspunde primarului Clotilde Armand după ce aceasta a solicitat companiei ca în termen de 24 ore să ridice gunoiul de pe raza sectorului 1, în caz contrar contractul se reziliază de drept.

Romprest precizează că doar Consiliul local al Sectolului 1 are calitatea de parte la contract si este singura entitate abilitata sa trimita notificari sau sa promoveze actiuni judiciare in legatura cu contractul in discutie.

Răspunsul Romprest la solicitarea făcută de Clotilde Armand

Redăm mai jos răspunsul Romprest pentru Clotilde Armand:

“In primul rand, va atragem atentia, inca o data, sa incetati atitudinea abuziva si nelegala, bazata pe sfidarea oricaror reguli juridice si principii de drept, privind derularea contractului cu subscrisa. Este fara precedent in istoria administratie publice moderne din Romania ca un ales legal sa refuze cu intentie directa sa respecte dispozitiile unui contract administrativ, obligatoriu ca orice contract si de o importanta vitala pentru locuitorii Sectorului 1. Daca aveti credinta existentei unor cauze de nulitate/nereguli/sume care trebuie restituite de subcrisa, singurele care se pot pronunta in acest sens sunt instantele judecatoresti. Pana cand o instanta judecatoreasca decide nulitatea sau lipsirea de efecte a contractului, autoritatea contractanta ESTE OBLIGATA SA IL RESPECTE. Aceasta obligatie incumba partenerului contractual Consiliul Local Sector 1, dar si persoanelor care vremelnic ocupa functia de Primar al Sectorului 1. Dincolo de ignorarea cu buna stiinta a obligatiilor care va revin, conduita dumneavoastra, Doamna Primar, are si consecinte si conotatii penale, care urmeaza sa fie investigate de organele abilitate.

Referitor 1a notificare, raspundem punctual unor afirmatii, in principal din dorinta de a combate punctual diverse

aspecte absurde din punct de vedere juridic sau care ignora o realitate faptica incontestabila:

1) Consiliul local al Sectolului 1 are calitatea de parte la contract si este singura entitate abilitata sa trimita notificari sau sa promoveze actiuni judiciare in legatura cu contractul in discutie. Cunoasteti foarte bine aceste aspecte, ele fiind transate in acest sens prin mai multe hotarari judecatoresti. Prin urnare, este cazul sa incetati a trimite notificari pe care nu sunteti indreptatita sa le trimiteti, precum si sa nu va mai erijati (implicit cel putin) in purtatorul de cuvant al Consiliului Local, fara un mandat expres din partea ace;tui organ deliberativ.

2) Faceti referire in notificare la consecinta „rezllierii de drept” a contractului. Analiza riguroasa a acestui contract si a regimului lui juridic impun concluzia inexistentei unei asemenea posibilitati. Este o chestiune

principiala si de rigoare ca un ales local sa aiba proprietatea termenilor juridici folositi, mai ales in conditiile in care beneficiaza si de asistenta juridica de specialitate.

3) Faceti din nou referire la cesiunea de creanta pe care Romprest ar trebui sa o incheie cu Consiliul Local Sector 1 cu privire la creantele neachitate de autoritate si datolate catre cei trei sortatori. Fara a intra in alte detalii, care au fost expuse pe larg in cadrul intalnirilor care aLl avut loc la initiativa prefectului Caoitalei. subliniem doar faptul ca Romprest are o datorie si nu o creanta fata de sortatori. Aceeasi rJgoar.e juriclica ar trebuie sa impiedice solicitarea de a cesiona o creanta in conditiile in care exista o datode: orice alt comentariu este inutil.

4) ConsiliLtl Local Sector 1 datoreaza subscrisei, la acest moment, o suma de peste 122,5 njlioane lej, reprezentand debit principal. La aceasta situatie s-a ajuns ca urmare a REFUZULUI INTENTIONAT SI NEJUSTIFICAT al prirnarului Clotilde Armand de a achita facturile emise si datorate conform contractului. In rnod inevitabil, facturile neplatite catre subscrisa au in ele si o componenta datorata sortatorilor care a ramas neachitata. Abuzul dvs. loveste, iata, si in aceste entitati a caror activitate este indispensabila oentru desfasurarea activitatii de salubdtate.

5) Afirmatia din notificare, conform careia ati achitat toate sumele datorate sortatorilor, confirmancl activitatile prestate de acestia, este grotesc de absurda. In primul land, orice cantitate de deseuri sortata este rezultatul activitatii efectuate de subscrisa Romprest. Orice tona de gunoi sortata este colectata si transportata de Romprest, pentru ca apoi sa fie sortata si depozitata. DACA CONFIRMATI INTEGRAL ACTIVITATEA SORTATORILOR, INSEAMNA CA, CONFIRMATI ACTIVITATEA (DEJA CONFIRMATA ORICUM DE DEPARTAMENTELE DE SPECIALITATE ALE PRIMARIED! Cum va explicati, in arare contexr, existenta pe rol a diverselor contestatii la executare prin care contestati din punct cle vedere cantitativ activitatea subscrisei?

6) In cazul ir.r care nu cunoasteti, va informam ca exista reguli cu privire la imputatia platii. Sumele insuficiente platite de Consilul Local Sector 1 au fost alocate confonn legii unor facturi, stingandule total sau par.tial.

De asemenea, in diverse executari silite imputatia platii se face prin acte de executare ale executorului. Niciun om serios nu poate sugera ca (ecunoaste integral activitatea si a stins prin plata sumele datorate sortatorilor, in timp ce nu recunoaste si nici nu plateste integral aotivitatea de colectare a aceleiasi cantitati de deseuri.

7) In ceea ce priveste reluarea la infinit a alegatiilor confolm carora Romprest a sistat activitatea de colectare, acestea sunt evident false si denota o neintelegere si o ignorare a realitatii. Dupa cum se cunoaste, in cursul anului 2020, Romprest nu a dispus suspendarea colectarii deseudlor municipale. Aceasta afirmatie denota, din nou, o completa necunoastere a termenilor contractului, a modului

de executare precum si a modalitatii de decontare a cantitatilor de servicii prestate. In ceea ce priveste situatia actuala, este cunoscut si confirmat, prin fapte si inscrisuri, faptul Romprest colecteaza in regim continuu dar, incepand cu data de 22.05.2021, nu mai are unde depune deseurile colectate din cauza refuzului sortatorilor agreati de a prelua deseurile, realitate pe care chiar dumneavoastra o confirmati pdn asumarea integrala de catre primarie a sumelor datorate sortatorilor. De asemenea. este evidenta culpa care va revine integral pdn ignorarea repetata a adevarului incontestabil al incetarii activitatii de eliminare prin depozitare prestata de catre Iridex Group SRL incepand cu data de 01.06.2021, si prin lipsa oricarui demers institutional privind solutionarea acestei situatii. In acest sens va rugam sa recititi cu atentie Notificarile Romprest transmise catre toate autoritatile responsabile (transmise prin adresele cu nr.2444 din 21.05.2021 si 2466 din 24.05.2021.), privind iminenta blocare a serviciului de salubrizare ca urmare a suspendarii de catre operatorii agreati a activitatilor de sortare-tratare precum si incetarea valabilitatii contractului operatofului agreat pentru activitatea de eliminare prin depozitare.

Este deja de notorietate publica faptul ca Romprest a initiat si a participat la toate intalnirile cu autoritatile responsabile care au inteles sa se implice in solutionarea acestui blocaj si a prezentat solutii mai mult decat rezonabile, bazate pe documente confirmate de catre primarie, solutii concrete si aplicabile imediat, formulate integral in interesul general al cetatenilor si menite sa restabileasca starea de normalitate.

Zilnic, sau la fiecare doua zile, aveti o revelatie cu privire la o noua problema, nulitate, neregula, etc. in legatura cu acest contract. Nimic nu va impiedica sa intreprindeti orice demers judiciar doriti (nu dvs. personal, ci partea in contract, Consilul Local Sector 1) in legatura cu contractul.

Pana atunci, legea va obliga sa respectati contractul, fiind exclusa posibiltatea de a judeca dvs. si de a va substitui instantelor de judecata. Daca asta nu e de ajuns pentru dvs., respectul pentru locuitorii Sectorului 1 ar trebui sa o faca. Ne pastram credinta ca, in cele din urma, veti intelese aceste lucruri”.

Urmăriți B1TV.ro și pe