TESTAMENTUL REGELUI MIHAI: La toţi de faţă şi viitori, sănătate! Toți ROMÂNII trebuie să ȘTIE asta! Detalii NEȘTIUTE până acum (FOTO)

TESTAMENTUL REGELUI MIHAI: La toţi de faţă şi viitori, sănătate! Toți ROMÂNII trebuie să ȘTIE asta! Detalii NEȘTIUTE până acum (FOTO)

Ziua de 30 decembrie are o semnificaţie aparte în istoria Românie. În urmă cu 70 de ani, Regele Mihai a abdicat de pe tronul României, iar comunismul s-a instalat definitiv şi complet, proclamând România drept republică populară.

În noiembrie 1947, regele Mihai și regina-mamă Elena au mers la Londra pentru a participa la căsătoria principesei Elisabeta, actuala Regină a Angliei. Acolo, regele Mihai a cunoscut-o pe principesa Ana de Bourbon-Parma, viitoarea sa soție.

Reveniți în țară în luna decembrie, regele Mihai și mama sa au mers la Sinaia pentru sărbătorile de iarnă. Pe 29 decembrie 1947, regele Mihai a primit un telefon de la mareșalul Curții, care-l informa că Petru Groza, președintele Consiliului de Miniștri, dorește ca regele să revină cât mai repede la București, pentru a discuta despre o ''problemă de familie''. Întâlnirea avea să aibă loc la Palatul Elisabeta.
A doua zi, pe 30 decembrie 1947, Petru Groza a venit la palatul Elisabeta, însoțit de Gheorghe Gheorghiu-Dej. Regele Mihai I a fost silit, prin șantaj și amenințare (uciderea a cca. 1.000 de tineri, mulți dintre ei studenți arestați în cursul manifestărilor promonarhiste), de către Gheorghe Gheorghiu-Dej, secretar general al CC al PCR, și dr. Petru Groza, președintele Consiliului de Miniștri, să abdice, în favoarea comuniștilor.

După ce, în prealabil, palatul fusese înconjurat de unități ale Diviziei ''Tudor Vladimirescu'', formată în URSS, cei doi demnitari au dat regelui spre semnare actul de abdicare, fără a i se permite să facă vreo modificare. În această situaţie, Regele Mihai a spus: "Nu va curge sânge din pricina mea!". Apoi a semnat abdicarea.

În aceeași zi, Adunarea Deputaților a adoptat Legea nr. 363, prin care România era proclamată republică populară. Atfel, în locul monarhiei, a fost inaugurată dictatura comunistă.

"Mihai I-iu,

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională

Rege al României

La toţi de faţă şi viitori, sănătate!

În viaţa Statului român s-au produs în ultimii ani adânci prefaceri politice, economice şi sociale, care au creat noi raporturi între principalii factori ai vieţii de Stat.

Aceste raporturi nu mai corespund astăzi condiţiunilor stabilite de Pactul fundamental – Constituţia ţării – ele cerând o grabnică şi fundamentală schimbare.

În faţa acestei situaţiuni, în deplină înţelegere cu factorii de răspundere ai Ţării, conştient și de răspunderea ce-mi revine, consider că instituţia monarhică nu mai corespunde actualelor condiţiuni ale vieţii noastre de Stat, ea reprezentând o piedică serioasă în calea dezvoltării României.

În consecinţă, pe deplin conştient de importanţa actului ce fac în interesul poporului român,

ABDIC

pentru mine şi pentru urmaşii mei de la Tron, renunţând pentru mine şi pentru ei la toate prerogativele ce le-am exercitat ca Rege al României.

Las poporului român libertatea de a-și alege noua formă de Stat",scria Regele Mihai în actul de abdicare.

Foto: Adevărul