Cum îţi este influenţată viaţa de cifrele din CNP-ul tău

Cum îţi este influenţată viaţa de cifrele din CNP-ul tău

Codul numeric personal sau, pe scurt, CNP-ul, este primul număr de identificare pe care orice român îl primeşte la naştere. Acest cod îl găsim în certificatul de naştere, în cartea de identitate şi în permisul auto.

De ce avem nevoie de un CNP?

Codul numeric personal a fost introdus printr-un decret prezidențial semnat de Nicolae Ceaușescu la 2 martie 1978. Despre introducerea acestui sistem modern, tratează decretul nr. 59 al Consiliului de Stat semnat de preşedintele Republicii Socialiste România la 2 martie 1978, act normativ care deschidea pentru prima dată pagina acestui simbol şi care pentru multe persoane de atunci a părut drept inutil.

Ce reprezintă ultima cifră din CNP?

Ultima cifră este cea de control, aflată în relație cu toate celelate 12 cifre ale CNP-ului. Cifra de control este calculată după cum urmează: fiecare cifră din CNP este înmulțită cu cifra de pe aceeași poziție din numărul 279146358279; rezultatele sunt însumate, iar rezultatul final este împărțit cu rest la 11. Dacă restul este 10, atunci cifra de control este 1, altfel cifra de control este egală cu restul.

De ce codul numeric personal începe cu 1 la bărbaţi?

1 a fost dintotdeauna atribuit bărbatului deoarece el este considerat liderul natural, cel care poate construi lucruri și care poate luă decizii fără a se consulta cu cineva.

De ce codul numeric personal începe cu 2 la femei?

Pentru cifra 2, există o altă explicație: 1 fără 2 nu există. 2 este cifră iubirii, cifră înțelegerii, a compasiunii, a comuniunii, a dialogului și a sacrificiului, a prieteniei absolute și a respectului. Altfel, noile generații, născute după anii 2000, au CNP-ul care începe cu 4, 5 sau 6.

Tags: