Proiectul prin care Viorel Botea vrea să transforme Brăila într-un județ important pe harta turistică a țării

Proiectul prin care Viorel Botea vrea să transforme Brăila într-un județ important pe harta turistică a țării

Articol susținut de PMP Brăila //Candidatul PMP la președinția Consiliului Județean Brăila, Viorel Botea, a explicat cum poate fi concretizat unul dintre obiectivele trecute în programul său politic: dezvoltarea tursimului în Județul Brăila. În acest sens, Viorel Botea a descris unul dintre proiectele sale: Turism balnear și de agreement ”verde” în zonele Însurăței, Movila Miresii și Câineni, cu perioada de implementare, cuprinsă între septembrie 2020 și ianuarie 2021.

Proiectul propus de Viorel Botea constă în amenajarea unor resorturi balneare și de agreement în zona celor trei lacuri. În acest mod se va crea un echilibru între autenticitatea locală și dezvoltarea durabilă, nevoia de a oferi produse moderne adaptate clientelelor interne și internaționale și nevoia de a avea un preț competitiv.

Viorel Botea susține devoltarea turismului balnear și de agrement din județul Brăila

Viorel Botea precizează că prin concretizarea proiectului Turism balnear și de agreement ”verde” în zonele Însurăței, Movila Miresii și Câineni ar fi posibilă dezvoltarea ”turismului balnear verde” care accentuează utilizarea naturii pure și a resurselor sale (plante, aer, climă, ape, peisaje, liniște etc.).

Prinînființarea de resorturi balneare și de agrement în zonele Însurăței, Câineni și Movila Miresii, ce presupunconstruirea unor facilități de agrement, de tipul zone speciale pentru tratarea unor afecțiuni respiratorii și reumatice, locuri de recreere pentru copii în piscine special amenajate, amfiteatre in aer liber, dar și pentru activități de marketing sau promovare, în vederea atragerii turiștilor,ar urma să fie sprijinită ocuparea forței de muncă, precum și dezvoltarea infrastructurii și dezvoltarea economei locale.

Mai mult, acest proiect ar contribui la transformarea județului Brăila dintr-o zonă de tranzit, către și dinspre staținile montane și de pe malul Mării Negre, într-o zonă turistică de agrement și curativă.

Proiectul ar urma să fie finanțat atât din fonduri locale, cât și din fonduri europene și ar consta în înființarea, amenajarea și dotarea a 3 baze de agrement și balneo-climaterice, amenajarea de spații de cazare în pensiuni cu specific local, construirea unor facilități terapeutice și de agrement de tip piscine, zone speciale pentru sport, zone speciale pentru copii, amfiteatre în aer liber, asigurarea marketingului sau promovării, în vederea atragerii turiștilor. În acest mod se va urmări integrarea zonei de zonei de agrement și balneo-climatice în circuitele turistice naţionale şi internaţionale.

Beneficiarii proiectului ar urma să fie Primăria Însurăței, Primăria Movila Miresii; Primăria Vișani, locuitorii județului Brăila, dar și pacienți cu afecțiuni locomotorii, neurologice, dermatologice, oftalmologice, respiratorii, endocrine.

Proiectul va valorifica potențialul natural al județului Brăila

Acest proiect este unul dintre puținele inițiative care ar urma să contribuie la valorificarea potenţialului natural al județului Brăila în scopul dezvoltării turismului, creşterea numărului de investiţii în firmele turistice şi infrastructura de turism, crearea de noi circuite turistice.

“Judeţul Brăila, deşi nu se află într-un perimetru de maximă importanţă turistică, oferă multiple posibilităţi pentru dezvoltarea unor parteneriate active datorită, în parte resurselor de factori naturali, cum ar fi prezenţa unei salbe de lacuri, multe dintre ele bogate în săruri uşor solubile, cu calităţi terapeutice, fapt pentru care unele din ele servesc la tratarea unor boli. Sunt lacuri sărate, nu prea adânci, prezente în interfluviile dintre Ialomiţa şi Siret, în plină stepă.

Faptul că sunt cantonate pe fundul unor depresiuni aproape elipsoidale (cele din câmpia dintre Buzău şi Ialomiţa) sau în interiorul unor depresiuni alungite ca nişte văi, le explică provenienţa lor ca lacuri de meandru şi de braţ părăsit. Au atras de mult timp atenţia specialiştilor geologi, balneologi, pedologi şi botanişti datorită proprietăţilor deosebite ale apei şi ale nămolului unele lacuri, ca de pildă Lacu Sărat, Câineni, Movila Miresii”, sunt argumentele pe care Viorel Botea le aduce în discuție pentru a explica importanța acestui proiect.

Dintre lacurile sărate ale Câmpiei Române, de pe teritoriul judeţului Brăila, s-au exploatat în diverse perioade sau se exploatează parţial, prin amenajări simple sau prin instalaţii corespunzătoare, resursele terapeutice ale Lacurilor Câineni, Însurăței şi Lacul Movila Miresii.

Deşi beneficiază de elemente de potenţial turistic atât naturale cât şi antropice, judeţul Brăila este încă deficitară la valorificarea acestora. Acest fapt rezidă dintr-o infrastructură care prezintă încă deficienţe cât şi dintr-o slabă popularizare a obiectivelor ce merită intrate în atenţia turiştilor români şi străini.

“În virtutea acestei concepţii, Brăila nu trebuie să rămână doar o „poartă” tranzitată de turişti în drum spre Marea Neagră, ci să constituie un produs turistic bazat, în primul rând, pe unicitatea unor resurse naturale şi pe resursele antropice. Alături de investiţiile necesare lansării turismului în economia judeţului, în etapa actuala este nevoie de colaborarea permanentă între instituţiile, organizaţiile şi agenţii economici interesaţi, pentru constituirea profilului material şi spiritual al produsului turistic. Dacă în prezent despre ecoturismul brăilean se discută la modul optativ, el ar putea deveni alternativă la ieşirea din situaţia economico-socială în care se află judeţul Brăila”, precizează Viorel Botea.

Comandat: Partidul Mișcarea Populară – Filiala Județeană Braila
Realizat: ANCORE MEDIA SRL
Cod AEP: 21200020