CNAS a cheltuit peste 500 de milioane de lei pentru tratamentele românilor în străinătate

CNAS a cheltuit peste 500 de milioane de lei pentru tratamentele românilor în străinătate

CNAS a plătit peste 161 milioane lei în anul 2017 pentru serviciile medicale primite de români în Germania.

În total, CNAS a virat peste 500 de milioane de lei anul trecut statelor creditoare din Europa, în care românii au beneficiat îngrjiri şi tratamente medicale, scrie economica.net.

Aceşti bani au fost utilizaţi astfel:

496,98 milioane lei plătiţi statelor creditoare din UE, Spaţiul Economic European (SEE), Confederaţia Elveţiană, pentru serviciile medicale acordate românilor în baza formularelor E 125/S080 sau E 127/S090.

4,26 milioane lei, bani plătiţi de CNAS asiguraţilor români care au beneficiat de servicii medicale achitate de aceştia pe teritoriul statelor membre UE, SEE, Confederaţia Elveţiană.

700.000 de lei pentru achitarea sumelor câştigate în instanţă de persoanele îndreptăţite conform hotărârilor judecătoreşti, reprezentând contravaloare serviciilor medicale acordate pe teritoriul statelor membre UE, SEE, Confederaţia Elveţiană.

Cei mai mulţi bani plătiţi de CNAS în anul 2017 pentru tratamentele românilor în străinătate, în baza formularelor antemenţionate, au mers în Germania, Italia, Spania, Franţa, Austria şi în Ungaria, arată datele instituţiei.

O treime din banii plătiţi de CNAS în 2017 pentru tratamentele românilor în străinătate au mers în Germania.

În cazul asistenţei medicale acordate românilor pe teritoriul altui stat din UE, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană, sau pe teritoriul altui stat cu care România are acorduri în domeniul sănătăţii, în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), a certificatului provizoriu de înlocuire a cardului (CIP), ori în baza documentelor de deschidere de drepturi prevăzute de regulamentele europene sau acordurile bilaterale încheiate, instituţia de la locul de şedere sau de reşedinţă din străinătate completează formularul E 125/S080 sau E 127/S090 şi îl transmite Casei de Asigurări de Sănătate din ţara noastră.