EXCLUSIV // Numele proprietarilor, afişat la avizier, poate încălca legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Avocat: “Daunele vor fi plătite de către toți membrii asociației”

EXCLUSIV // Numele proprietarilor, afişat la avizier, poate încălca legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Avocat: “Daunele vor fi plătite de către toți membrii asociației”
sursa foto: ph-online.ro

EXCLUSIV // În scara oricărui bloc din România întâlnim avizierul unde sunt afișate informații ale locatarilor, referitoare la situația cheltuielilor de întreținere. Având în vedere că aproape toate aceste informații conțin detalii despre numele locatarilor, numărul de persoanelor din locuință sau despre restanțele la întreținere puțini sunt cei care știu faptul că pot încălca legislația privind protecția datelor personale.

Avizierul cu informațiile despre locatari poate încălca legislația

Potrivit Legii nr. 196/2018 care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, administratorul trebuie să afișeze la avizier lista lunară a cheltuielilor de întreținere.

De asemenea, articolul 77 (2) din aceeași lege stabilește obligația locatarilor de a suporta cheltuielile care le revin (inclusiv cele pentru serviciile de care beneficiază proprietarii și care nu sunt facturate individual), iar acestea sunt afișate pe lista lunară de plată.

Avocatul Adrian Cuculis a explicat pentru B1.RO în ce condiții avizierul cu datele despre întreținere încalcă Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

“Legislația este încălcată în condițiile în care ți se solicită să modifici datele respective și să le anomizezi și tu nu faci acest lucru. În acest caz este sancționabilă asociația ca entitate, dacă se ajunge la concluzia că asociația a prejudiciat interesele tuturor locatarilor. Eu ca individ locatar într-un bloc îi pot da în judecată, se constată încălcarea legislației protecției datelor personale și a regulamentului european și ulterior cer daune de la asociație. Aceste daune vor fi plătite de către toți membrii asociației. Atunci, desigur, toți membrii asociației se vor întoarce împotriva administratorului, a președintelui, a celor care au condus asociația într-un mod defectuos”, a precizat avocatul Adrian Cuculis.

În data de 4 mai 2016 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

– Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.