Uniunile de creație vor deveni mai transparente sau nu vor mai primi bani publici

Uniunile de creație vor deveni mai transparente sau nu vor mai primi bani publici

B1.ro a aflat, pe surse, ca este in lucru un proiect de lege privind Uniunile de creatie in ceea ce priveste mai multă transparență pentru uniunile de creație. Prin acest proiect, banii uniunilor de creație vor fi mai atent controlați

.

În curând va intra în circuitul legislativ o propunere care în acest moment se află în lucru și care va pune codiții noi de transparență uniunilor de creație. Deoarece unele uniuni de creație funcționează după legi speciale, din 1949 sau 1950, și nu răspund exigențelor de transparență valabile pentru toate asociațiile si fundațiile, așa cum sunt prevăzute OUG 26/2000, se lucrează la o propunere de modificare legislativă prin care uniunile să fie obligate să adopte standardele de transparență, iar cele ce n-o fac să nu mai primească fonduri publice.

În înțelesul legii, prin uniuni de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se înțelege persoanele juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum cel al creației muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale, jurnalistice și al artelor plastice, care sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică.

Unele uniuni de creatori sunt recunoscute ca fiind persoane juridice de utilitate publică potrivit dispozițiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, în timp ce altele își datorează recunoașterea utilității unor acte normative anterioare : Uniunea Artiştilor Plastici din România (recunoscută ca persoană juridică română de utilitate publică prin Decretul nr.266/1950), Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – UCMR (recunoscută ca persoană juridică română de utilitate publică prin Decretul nr. 271/1950) şi Uniunea Scriitorilor din România (recunoscută persoană juridică română de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949).

Între uniunile de creatori recunoscute de utilitate publică prin decrete în 1949 sau 1950 și cele recunoscute potrivit dispozițiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005 există diferențe majore în ceea ce privește OBLIGAȚIILE. Cele douî categeorii de uniuni de creație sunt tratate discriminatoriu. Mai mult decât atât, deși toate sunt susținute din bani publici, obligațiile lor sunt radical diferite.

Expunerea de motive a propunerii legisaltive se încheie astfel: ”Păstrând starea actuală de lucruri, permitem uniunilor de creatori recunoscute de utilitate publică prin decrete în 1949 sau 1950 să eludeze transparența activităților și cheltuirii banilor publici și ne aflăm în imposibilitatea de a retrage titlul de recunoaștere de utilitate în cazul în care respectivele uniuni nu-și onorează misiunea. (…)

Pentru a nu se ajunge, în cele din urmă, direct la sistarea înlesnirilor financiare, a indemnizațiilor la pensie sau de merit, la întreruperea subvențiilor pentru reviste, în detrimentul unor creatori de bună credință care au adus reale servicii culturale și identitare poporului român, considerăm că propunerea de completare a legii creează mecanismele necesare unui control eficient al activității și al asigurării bunei gestionări transparente a banilor publici care merg către uniunile de creatori recunoscute de utilitate publică.”

Tags: