Comisia Europeană, ajutor de 12,4 milioane de euro pentru producătorii de vin din România, în contextul pandemiei

Comisia Europeană, ajutor de 12,4 milioane de euro pentru producătorii de vin din România, în contextul pandemiei

Recent, Comisia Europeanăa aprobat o schemă de ajutor în valoare de 12,4 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de vin din România, afectați de pandemia de coronavirus.

Comisia Europeană: 12,4 milioane de euro pentru producătorii de vin din România

Schema a fost aprobată în temeiulcadrului temporar privind ajutoarele de stat, fiind acordată sub formă de subvenții directe.

Aceasta este menită să răspundă nevoilor de lichidități ale viticultorilor în cauză și să garanteze că cei peste 1.000 de producători care ar beneficia de ajutor își pot continua activitățile în timpul pandemiei.

Comisia a constatat că schema românească este în conformitate cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. Ajutoul nu va depăși 100.000 euro per beneficiar care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse Agricole, acordându-se cel târziu până la 31 decembrie 2020.

Schemă de ajutor de stat pentru fermierii afectați de secetă

Și fermierii afectați de secetă vor primi un ajutor de la stat. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică.

Conform legii, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din ordonanţă sunt eligibili la solicitarea ajutorului de stat doar în situația în care deţin proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat până la data de 15 iulie 2020 inclusiv.

„Beneficiarii sunt eligibili la solicitarea ajutorului de stat dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:deţin proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat până la data de 15 iulie 2020 inclusiv, în care procentul de calamitare prevăzut la art. 1 alin. (4) este de peste 30% aferent culturii calamitate”, se arată în actul normativ promulgat de președintele Iohannis.

Articolul 4 alin. (1) din OUG nr 148/2020 prevede că beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, şi au depus cerere unică de plată 2020, respectiv:

  • producătorii agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
  • producătorii agricoli persoane juridice, cu excepţia grupurilor de producători.

Potrivit reglementărilor din ordonanţa de urgenţă, despăgubirile pentru secetăse vor acordadiferențiat, în funcție de suprafațaafectată și de valoarea daunelor suferite, respectiv a despăgubirilor solicitate.