Furnizorii de energie electrică vor plăti despăgubiri şi pentru penele de curent de câteva secunde. Clienții care sună trebuie preluați de un operator în maxim 20 de minute

Furnizorii de energie electrică vor plăti despăgubiri şi pentru penele de curent de câteva secunde. Clienții care sună trebuie preluați de un operator în maxim 20 de minute
Foto: Pixabay

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în şedinţa Comitetului de reglementare de marţi, un Ordin al preşedintelui ANRE privind Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. Printre altele, documentul prevede că operatorii de distribuție trebuie să plătească despăgubiri consumatorilor și pentru micile pene de curent.

Ordin ANRE: Operatorii trebuie să plătească despăgubiri și în cazul micilor pene de curent

Ordinul aprobat astăzi include întreruperile scurte, între 3 secunde și 3 minute, ale furnizării de energie electrică în categoria întreruperilor care se monitorizează și pentru care operatorii de distribuție sunt obligați să acorde compensații la depășirea numărului maxim stabilit prin standard.

Pentru fiecare astfel de depășire, ei trebuie să acorde compensații tuturor utilizatorilor afectați:

  • înaltă tensiune: 300 RON peste 10 întreruperi pe an,
  • medie tensiune: 10 RON peste 10 întreruperi pe săptămână,
  • joasă tensiune: 5 RON peste 10 întreruperi pe săptămâna.

De asemenea, Standardul de performanţă stabilește intervale privind preluarea apelurilor telefonice efectuate de utilizatorii rețelei prin centrele de telefonie gestionate de operatorii de distribuție:

  • maximum 30 de secunde de la inițierea apelului de către utilizator până la preluarea acestuia, fără intervenția operatorului uman;
  • maximum 180 de secunde de la preluarea apelului pentru posibilitatea utilizatorului de a selecta opțiunea de a transfera apelul la un operator uman;
  • maximum 20 de minute de la preluarea apelului pentru începerea convorbirii utilizatorului cu un operator uman.

Nerespectarea acestor valori poate fi sancționată cu amendă de la 10.000 RON până la 200.000 RON, mai transmite ANRE.

De asemenea, utilizatorilor li se dă posibilitatea de a-și monta pe cheltuiala proprie analizoare de calitate care pot fi folosite în relațiile contractuale dintre aceștia și operatorii de distribuție

„Reducerea, începând cu data de 01.01.2022, a abaterii pozitive permise a tensiunii de alimentare la joasă tensiune de la +10% la +5% din valoarea tensiunii nominale, monitorizată săptămânal. Această modificare asigură corelarea cu valoarea tensiunii maxime admisibile pentru echipamentele electrice și electronice care se alimentează la joasă tensiune, deținute de utilizatorii rețelei”, mai prevede Ordinul, potrivit unui comunicat al ANRE.

Pentru nerespectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune, operatorul de distribuție e obligat să acorde compensații:

  • pentru persoane juridice: 270 RON la 110kV, respectiv 130 RON la JT și MT pentru fiecare perioadă de monitorizare;
  • pentru persoane fizice: 270 RON la 110kV, respectiv 70 RON la JT și MT pentru fiecare perioadă de monitorizare.

De asemenea, racordarea trebuie să se realizeze în maxim 90 de zile în cazul clienților casnici și finali noncasnici ale căror locuri de consum sunt alimentate prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2500 metri. Pentru nerespectarea acestui indicator s-a prevăzut un cuantum al compensației de 100 RON.

„Adițional, pentru nerespectarea prevederilor standardului de performanță, operatorul de distribuție este sancționat conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 10.000 RON până la 200.000 RON”, se mai arată în comunicat.

Ordinul mai prevede un calendar de implementare a unor echipamente cu rol de monitorizare a continuității în alimentarea cu energie electrică și a calității tehnice a energiei electrice. Până la sfârșitul anului 2026 trebuie să existe capacitatea de monitorizare a tuturor stațiilor electrice. În cazul posturilor de transformare, termenul e 1 ianuarie 2028.