Sorin Cîmpeanu a prezentat proiectele noilor Legi ale Educației: „O schimbare radicală” (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu a prezentat proiectele noilor Legi ale Educației: „O schimbare radicală” (VIDEO)
Foto: Guvernul României / Facebook

Sorin Cîmpeanu (PNL), ministrul Educației, a prezentat, marți, proiectele Legilor Educației. Ministrul a precizat că acestea cuprind toate principiile din proiectul ”România Educată”. O lege vizează învățământul preuniversitar, iar cealaltă pe cel universitar. Cele două se vor afla în dezbatere publică până pe 17 august, perioadă în care Ministerul Educației așteaptă opinii și sugestii din partea celor interesați. După data de 1 septembrie, Guvernul va trimite Parlamentului spre vot variantele îmbunătățite ale celor două legi.

Cîmpeanu propune noi legi ale Educației

„Principiile de bază sunt asigurarea calității și eficacității programelor de educație și formare și îmbunătățirea rezultatelor învățării, respectiv promovarea egalității, asigurând accesul și succesul la educație de calitate pentru toți”, a declarat Cîmpeanu.

Instituții capabile să aplice ce scrie în lege trebuie înființate până la finalul lunii iunie 2023: „În septembrie 2023 vom avea și planul-cadru nou, și curriculum nou. Proporția va fi 50% disciplină în trunchiul comun, 20% specializare pentru planul de liceu și 30% curriculum la decizia școlii. E o schimbare radicală, ce se va întâmpla din septembrie 2023”.

Ministrul Educației a mai precizat că termenul asumat pentru implementarea proiectului ”România Educată” e septembrie 2023.

Cîmpeanu a mai susținut că, tot din septembrie 2023, vor fi „revizuite puternic” planurile-cadru și curriculumul pentru învățământul primar și gimnazial.

Printre schimbările anunțate de ministrul Educației:

 • Inspectoratele Școlare Județene se transformă în Direcții Județene de Învățământ Preuniversitar ca servicii publice deconcentrate, aflate în subordinea Ministerului Educației. Acestea vor fi formate prin reorganizarea Inspectoratelor Școlare și comasarea cu centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională.
 • Se înființează Corpul managerilor educaționali, format din mentori pentru management educațional. Structura se va afla tot în coordonarea Ministerului Educației. Scopul e de a dezvolta politicile publice în educație, de a dezvolta activitatea de mentorat pentru directorii aflați la început de carieră și de a monitoriza principiile etice în managementul școlar.
 • Noua lege prevede că mandatul unui director de școală poate înceta dacă se constată că nu s-au îndeplinit standardele minimale de calitate.
 • Apare o nouă funcție – directorul administrativ.
 • Învățământul obligatoriu va cuprinde grupa mică începând cu anul 2030
 • Evaluarea elevilor va fi centrată pe competențe și e obligatoriu să se ofere feedback în timp real elevilor.
 • Pentru copiii care se vor găsi în septembrie 2023 în grupa mare a grădiniței: cadrul didactic trebuie să întocmească un raport de evaluare a competențelor cognitive emoționale și sociale ale copilului. Activitatea didactică ulterioară va ține cont de constatările acestui raport
 • La finalul clasei pregătitoare și a clasei întâi, cadrul didactic trebuie să întocmească un raport descriptiv de evaluare a dezvoltării fizice socio-emoționale cognitive, a limbajului și abilităților de citit, descriere, de calcul matematic, și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare ale elevilor.
 • La final al claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, elevii vor susține obligatoriu evaluări la Limbă și comunicare și la Matematică. Rezultatele evaluărilor vor fi folosite pentru realizarea planurilor individualizate ale elevilor de învățare și se vor comunica părinților. Ele trecute în portofoliul educațional al elevului.
 • Cum vor fi evaluați elevii: în învățământul primar, prin calificative anuale unice, pe arii curriculare, cu excepția clasei pregătitoare, unde nu se acorda calificative. În învățământul secundar inferior, secund superior și liceu, prin note de la 1 la 10.
 • La disciplinele care fac parte din ariile curriculare Arte și Educație Fizică și Sport, precum și la alte discipline care pot fi stabilite prin Ordin de Ministru, se acordă calificative de tip „admis”, „respins”. Excepția e învățământul vocațional, acolo unde rezultatele evaluării se exprimă în continuare cu note de la 1 la 10.
 • Orientarea școlară și portofoliul personal al elevului vor deveni obligatorii la finalul clasei a VIII-a, când consilierul școlar și dirigintele vor avea obligația să emită o recomandare de încadrare în educația secundare superioară.
 • Portofoliul educațional va cuprinde rezultatele înscrise în catalogul electronic, recomandări de profil și evaluări, diplome si certificate și alte înscrisuri dobândite în diferite contexte. Acest portofoliu va fi utilizat începând cu grupa mijlocie de la grădiniță.
 • Liceele care au demonstrat și vor demonstra calitatea educației vor avea dreptul să-și organizeze propriile examene de admitere pentru ocuparea 90% din numărul de locuri. 10% vor rămâne pentru a fi ocupate prin procesul normal de distribuire.
 • Examenul de Bacalaureat va avea următoarele probe: o singură probă scrisă de evaluare a competențelor la discipline cuprinse în trunchiul comun, două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională, o probă de limbă maternă deja cunoscută.
 • Noutatea constă în faptul că și elevii care promovează proba de competențe digitale, dar consideră că au abilități de programator, de exemplu, vor avea la dispoziție o probă pentru a demonstra acest lucru.
 • Se consideră promovați la Bacalaureat elevii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au susținut proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi străine, au susținut proba scrisă de evaluare a competențelor la discipline cuprinse în trunchiul comun și au susținut și obținut cel puțin nivelul independent la ambele probe, adică nota 6. Au susținut proba scrisă la limba maternă și au obținut cel puțin nota 6. Proba scrisă facultativă, specifică profilului și specializării, nu va condiționa promovarea examenului de Bacalaureat.
Urmăriți B1TV.ro și pe