Rugăciune de Înălțarea Domnului: Face minuni dacă o ROSTEȘTI CU VOCE TARE!

Rugăciune de Înălțarea Domnului: Face minuni dacă o ROSTEȘTI CU VOCE TARE!

Înălțarea Domnului este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, de după Paște.În această zi, se spune că este bine să spui o rugăciune, care poate avea efecte miraculoase dacă treci printr-o perioadă mai dificilă a vieții.

Te rugăm cu osârdie, Doamne, ca, prin preaslăvita înălțare a Ta, să însufletesti conștiința noastră, să ne scoți din robia acestui trup și a acestei lumi păcătoase și să ne învrednicești să cugetăm la cele înalte, nu la cele pământești; că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac, ci ție, Domnului și Dumnezeului nostru, să-ți slujim și să lucrăm, până când, dezlegându-ne de legăturile trupului și trecând vămile văzduhului, să dobândim cereștile tale locașuri, unde stând de-a dreapta Slavei Tale, împreună cu Arhanghelii și îngerii și cu toți Sfinții, vom proslăvi Preasfânt Numele Tău, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de Viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin