"Biblioteca pentru hoți": Pasaje din cele cinci cărţi scrise de George Copos în închisoare, care sunt de negăsit pe piaţă

"Biblioteca pentru hoți": Pasaje din cele cinci cărţi scrise de George Copos în închisoare, care sunt de negăsit pe piaţă
Foto: Gandul

George Copos și-a descoperit talentul de scriitor închisoarea Jilava. Debutul este fulminant: 650 de pagini scrise în numai 13 luni.

Copos, care a fost condamnat la patru ani de închisoare şi încarcerat în 4 martie 2014 pentru săvârşirea unor fapte penale cu consecinţe grave asupra bugetului statului, a fost eliberat condiţionat pe 7 aprilie. Motivul pentru activitatea scriitoricească fecundă a lui Gheorghe Copos a fost şi unul practic: aceste cărţi l-au ajutat pe omul de afaceri, alături de alte activităţi, să fie eliberat mai repede, scrie Gândul.

Copos a publicat anul trecut 4 cărți la editura Niculescu și una la editura Meteor Press:

-„Alianţe matrimoniale în politica principilor români din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI”

-„Tăşnadul medieval”

-„Franciză vs management în industria hotelieră”

– „Turismul – vector de interculturalitate”

– „Turismul european durabil şi provocările lui”

Toate exemplarele celor cinci volume, fără preţ de copertă, s-au epuizat rapid. Copos le-a cumpărat pe toate.  Acesta a plătit apariţia celor cinci volume şi le-a şi ridicat după publicare de la cele două edituri.

După ce a fost eliberat, s-a constatat că fostul patron al Rapidului a plagiat. Jurnalistul Cătălin Parfene spune că tema lucrării sale de masterat, realizată în 2005, este similară cu tema uneia dintre cărţile scrise de Copos, „Alianţe matrimoniale în politica principilor români din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI”.

Mai mult, cartea a fost vizată şi are o prefaţă semnată de profesorul Stelian Brezeanu, cel care a coordonat şi lucrarea de masterat a lui Parfene, „Politica matrimonială a domnilor din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI”.

Acum,  cele cinci cărţi scrise de Gheorghe Copos pot fi consultate doar la Biblioteca Naţională a României. Jurnaliștii Gândul au fost la BNR și împărtășesc publicului câteva pasaje din operele științifice ale lui Copos. Totodată, aceștia dezvăluie și cine sunt profesorii universitari care și-au pătat imaginea coordonând și semnând volumele fantomă ale omului de afaceri.

Astfel, în „Argumentum-ul” volumului „Alianţe matrimoniale în politica principilor români din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI”, Gheorghe Copos le explică cititorilor care este sursa interesului său pentru domeniul abordat în lucrarea respectivă.

„Trebuie să spun aici că personajul istoric care m-a fascinat mereu este Napoleon Bonaparte. Îl admir pentru geniul său, militar şi, poate, mai ales, pentru cel juridic. Războaiele s-au terminat, Imperiul său a dispărut, dar Codul Civil a rămas, aşa cum Napoleon a anticipat! Între alte lucruri legate de Napoleon, m-a impresionat modul în care acesta a ştiut să îi implice pe membrii familiei sale în realizarea idealurilor pe care el însuşi le slujea, considerându-le ca reprezentând binele naţiunii sale. (…) Sper ca faptele prezentate în această lucrare să vă convingă de adevărul că politicile duse de principii români nu erau nici provinciale şi nici ineficiente, ci foarte pragmatice, dovadă că, o bună bucată de timp, Principatele Române şi-au păstrat independenţa. După aceea, la un moment dat, nu au mai putut să o facă. Dar au reuşit altceva: să îşi păstreze fiinţa statală şi credinţa religioasă în contextul în care toate entităţile statale sud-dunărene, şi nu numai ele, dar şi Ungaria, spre exemplu, au dispărut de pe harta Europei, pentru sute de ani, sub loviturile turcilor otomani”, a scris Gheorge Copos în cartea sa.

„Cuvântul-înainte” al cărţii este semnat de profesorul universitar doctor Stelian Brezeanu, care menţionează: ”Studiul abordează unul dintre cele mai interesante subiecte ale istoriei noastre medievale, ce ţine de diplomaţia Evului Mediu, expediată adesea de istoricii noştri mai vechi (Nicolae Iorga. C.C Giurescu şi alţii) la rubrica politici externe ori la familia voievozilor secolelelor XIV – XVI. (…) Autorul subliniază rolul major al căsătoriei membrilor primelor dinastii româneşti, Basarabii şi Bogdăneştii, cu membrii dinastiilor din lumea europeamă a vremii”.

„Autorul, domnul Gheorghe Copos, ne surprinde în studiul de faţă prin modul riguros de organizare a materialului documentar pe care l-a cercetat şi căruia i-a detaşat constantele şi schimbările. Autorul reţine, cu bun-simţ şi logică, consecinţele impactului devastator al expansiunii islamice asupra Europei şi, în particular, asupra Principatelor Române, în cursul a două secole, 1400-1600”, a scris istoricul.

Tot Stelian Brezeanu semnează prefaţa volumului „Tăşnadul medieval – Monografie locală”, care, potrivit profesorului, „abordează o temă de istorie locală medievală, cultivată puţin cu seriozitate în cercetarea noastră de specialitate”.

„Arhitectura lucrării propuse de autor mi se pare coerentă şi logică. După un «Cuvânt-înainte» în care îşi justifică scopul cercetării şi o «Introducere» în care sunt indicate sursele istorice şi literatura ştiinţifică modernă, autorul îşi dispune materia studiului în trei capitole ce urmează etapele parcurse de Tăşnadul medieval: I. Tăşnad – Satul, II. Tăşnad – Târgul III. Tăşnad – Domeniul feudal. Lucrarea se închide cu concluzii bine articulate în «Cuvântul de încheiere». Prima calitate a lucrării o constitute documentaţia solidă, primară şi secundară”, a scris Stelian Brezeanu.

În „Cuvânt-înainte”, Gheorghe Copos explică de unde a pornit ideea de a scrie această carte. „Ideea acestei cercetări mi-a venit cu ceva vreme în urmă, după ce am citit, ca amator desigur, o scurtă monografie a oraşului meu natal (Tăşnadul de odinioară, Satu Mare, 2012), cu un set masiv de imagini din vechea arhitectură urbană a aşezării. Cartea a fost elaborată de un colectiv al Muzeului din Tăşnad, judeţul Satu Mare. Monografia se limitează la istoria modernă a oraşului, în vreme ce perioada medievală apare prezentată foarte sumar”, a scris Gheorghe Copos.

O altă carte scrisă de Gheorghe Copos în perioada pe care a petrecut-o la închisoare are ca temă principală turismul.

În cazul volumului „Turismul – Vector de interculturalitate”, prefaţa este semnată de conferenţiar universitar Romulus Andreica. Acesta scrie că lucrarea îşi propune „să scoată în evidenţă faţete mai puţin vizibile sau, poate, mai puţin comentate, ale turismului: semnificaţiile socio-umane ale acestuia; rolul său în crearea unor relaţii armonioase între naţiuni, popoare şi culturi: facilitarea accesului la valori culturale, la idei şi informaţii noi”.

„Studiul pledează pentru recunoaşterea rolului turismului în promovarea diversităţii, acest concept din ce în ce mai prezent în viaţa noastră contemporană. Diversitatea noastră se materializează în faptul că oamenii sunt de rase şi naţionalităţi diferite, locuiesc în ţări diferite, vorbesc limbi dintre cele mai diverse utilizează mijloace de comunicare variate, cred în lucruri, concepte şi divinităţi diferite, au diferite opinii politice şi enumerarea formelor de diversitate poate continua. Lucrarea recunoaste faptul că, prin diversitate, ne individualizăm faţă de ceilalţi”, a scris Romulus Andreica.

În „Cuvânt-înainte” al aceleiaşi cărţi, Gheorghe Copos scrie că lucrarea „oferă cititorului o serie de însemnări despre turism din perspectiva legăturii posibile şi necesare a acestuia cu lumea culturii, încercând să arate, cu argumentele realităţii, rolul care revine activităţilor turistice în promovarea valorilor interculturalităţii, care au devenit definitorii pentru o lume tot mai globalizată şi mai interdependentă”.

„Ideile ce urmează sunt, în bună măsură, întemeiate pe o îndelungată expertiză, acumulată, ani de-a rândul, în multiple domenii şi ipostaze. Mă refer la forme variate de practicare a turismului, de la cel pentru studenţi şi tineret, pe care am avut ocazia să îl cunosc bine prin participarea mea, vreme îndelungată, în cadrul unor structuri specializate la nivel naţional, până la turism ca activitate economică, înţeles prin prisma experienţei mele acumulate în calitate de Ministru de Stat în Guvernul Tăriceanu, în care am coordonat activităţile specifice mediului de afaceri”, a scris Gheorghe Copos.

De asemenea, tema se repetă în cartea „Turismul european durabil şi provocările lui”, autorul anunţând că lucrarea îşi propune să analizeze unele aspecte ale unui domeniu căruia i-a închinat peste 30 de ani din viaţa sa: turismul.

„Am fost prezent în zona turismului, în diferite ipostaze, începând din 1981. Am avut atât ocazia, cât şi timpul necesar să observ progrese şi neînpliniri, evoluţii şi involuţii, succese şi eşecuri. Lucrând atâţia ani în turism, a fost pe cât de firesc, pe atât de obligatoriu să urmăresc shimbările ce au avut loc, în toţi aceşti ani, în plan legislativ, conceptual, managerial, organizatoric, informaţional etc. Mai ales după aderarea României la Uniunea Europeană. (…) Sper ca demersul meu să fie util celor care doresc să se informeze asupra normalor actuale de reglementare a turismului comunitar şi, deopotrivă, celor care vor pune în aplicare setul de principii şi reglementări în vigoare, beneficiind de facilităţile de finanţare şi de altă natrură, oferite de Uniunea Europeană, la ora actuală şi în perspectivă”, a scris Gheorghe Copos.

Postfaţa cărţii este semnată de Marin Andreica, acesta spunând că lucrarea abordează „o temă generoasă şi deosebit de actuală din perspectiva Uniunii Europene şi, pe un plan mai larg, a viitoarei Europe Unite”. „Autorul a optat pentru o analiză a bazelor juridico-programatice ale activităţilor de turism la nivel continental, ideea centrală fiind aceea a promovării unui turism durabil şi eficient. (…) Dispunem aşadar de suficiente şi substanţiale argumente spre a recomanda lucrarea de faţă tuturor celor care îndrăgesc turismul în calitate de organizatori ori manageri, dar şi de călători entuziaşti pe meridianele Terrei”, a scris Marin Andreica.

Cea de-a cincea carte scrisă de Gheorghe Copos, „Franciză vs Management în industria hotelieră”, are o prefaţă semnată tot de ”prof. univ. dr. Honoris Causa” Marin Andreica. Acesta scrie că lucrarea lui Copos „îşi propune, prin demersul său, prezentarea unora dintre mecanismele subtile prin care economiile unor state aflate într-un rapid proces de modernizare, cum este cazul României, se integrează în sistemul economic mondial, prelunând şi valorificând experienţele preţioase ale acestor ţări şi companii care lucrează de sute de ani, fără întrerupere, în economia liberă, bazată pe mecanismele de piaţă ale cererii şi ofertei”.

„Cartea nu este doar o prezentare de informaţii noi pentru cititorii de literatură dedicată lumii afacerilor, dar este, mai ales, un îndemn adresat oamenilor de business la permanenta observare a realităţilor contemporane, la adaptarea cu rapiditate, prin decizii corecte şi luate în timp util, la noile conjuncturi ce apar permanent, şi, nu în ultimul rând, la permanenta perfecţionare profesională, atât a celor ce execută, cât, mai ales, a celor care decis”, a mai scris acesta.

În „Încheiere”, Gheorghe Copos lămureşte cititorul în legătură cu ideea scrierii acestei cări, inspirată din „experienţa practică”. „Timp de 18 ani am condus Ana Hotels SA, o companie hotelieră importantă, cu capital integral autohton şi privat. Compania are în portofoliul său şapte hoteluri”, a scris Gheorghe Copos, în încheierea cărţii.

 

Urmăriți B1TV.ro și pe