INS: Populaţia conectată la sistemele de canalizare a reprezentat doar 55,8% din populaţia rezidentă a României în 2020

INS: Populaţia conectată la sistemele de canalizare a reprezentat doar 55,8% din populaţia rezidentă a României în 2020

Potrivit INS, în anul 2020 populaţia conectată la sistemele de canalizare a reprezentat 55,8% din populaţia rezidentă a României. Populaţia conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare a reprezentat 54,5% din populaţia rezidentă a României.

În anul 2020, un număr de 10.794.270 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, aceştia reprezentând 55,8% din populaţia rezidentă a României, cu 279.346 persoane mai mult decât în anul 2019.

În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare a fost de 10.540.388 persoane, reprezentând 54,5% din populaţia rezidentă a ţării, cu 276.086 persoane mai mult decât în anul 2019.

Creșterile au fost determinate de racordarea populației la rețelele de canalizare nou construite, respectiv de punerea în funcțiune a unor noi stații de epurare a apelor uzate.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemele de canalizare, în total populație rezidentă, s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov (88,5%), urmată de regiunea Centru (68,3%) și Vest (62,8%). Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a înregistrat în regiunile de dezvoltare: Nord-Est (38,7%), Sud-Muntenia (38,9%) și Sud-Vest Oltenia (42,9%).

În anul 2020, în mediul urban populația conectată la canalizare a fost de 9.636.282 persoane, reprezentând 92,2% din populația rezidentă urbană a României, iar în mediul rural un număr de 1.157.988 persoane au beneficiat de servicii de canalizare, reprezentând 13,1% din populația rezidentă rurală a României

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage. Informaţii suplimentare se pot obţine din consultarea bazei de date statistice TEMPO online, www.insse.ro şi din publicaţia statistică „Distribuţia apei şi evacuarea apelor uzate”, termen de apariţie: 10 decembrie 2021 Următorul comunicat de presă referitor la populația conectată la canalizare va apărea în luna iunie 2022