Uniunea Studenţilor, despre viitoarea Lege a Educaţiei: Conţine acţiuni sau modificări nefezabile

Uniunea Studenţilor, despre viitoarea Lege a Educaţiei: Conţine acţiuni sau modificări nefezabile
România este pe primul loc în ceea ce privește abandonul şcolar în rândul studenţilor. Sursa Foto: pixabay

Uniunea Studenţilor din România susţine că unele dintre reformele propuse de viitoarea legislaţie în domeniul educaţiei, sunt de fapt ”acţiuni sau modificări nefezabile”.

Reprezentanţii studenţilor propun, la rândul lor, unele modificări pe care le consideră ”implementabile şi cu impact real asupra îmbunătăţirii actului educaţional”.

Uniunea Studenţilor din România anunţă că susţine 12 amendamente în ceea ce priveşte viitoarea Lege naţională a învăţământului superior, reprezentanţii acestei asociaţii considerând că forma actuală a proiectului de lege ”conţine hibe, iar anumite aspecte intră în contradicţie cu misiunea de a crea un sistem educaţional transparent, competitiv şi echitabil”.

Uniunea Studenţilor vine cu o serie de modificări, pe care le supunem atenţiei opiniei publice, dar mai ales, decidenţilor, din care amintim:

  1. Posibilitatea de convocare a Senatului Universitar şi de către studenţi – considerăm ca fiind o reformă imperativă, căci, pot exista permanent probleme presante pentru studenţi, care, în perspectiva altor membri ale acestor organe decizionale, să nu prezinte un interes sporit, astfel încât, orice probleme de natură studenţească ce necesită o atenţie metodologică, să fie discutate mult prea târziu, sau, deloc;
  2. Să fie stabilită prin lege obligaţia Ministerului Educaţiei de a se consulta permanent cu Federaţiile Naţionale legal constituite – astfel încât, acestea să fie informate constant referitor la modificările ce pot apărea, să ofere feedback și să informeze în mod corect studenții pe care acestea îi reprezintă;
  3. Descurajarea discriminării în sistemul superior de învăţământ prin crearea unei metodologii concrete care să menţioneze consecinţele acestor tipuri de acţiuni – Un set clar de acțiuni menite să limiteze discriminarea pot ajuta la promovarea educaței pentru grupurile dezavantajate din punct de vedere social și ar crește accesibilitatea acestora la sistemul de învăţământ. fără a mai avea reţineri sociale;
  4. Decontarea integrală a tarifului la transportul feroviar pentru studenţi – măsură ce credem că ar stimula şi încuraja, în primul rând, respectarea conceptului de învăţământ echitabil şi incluziv pentru o categorie socială vulnerabilă, adică studenţii. Prin asigurarea unei facilităţi atât de mari printr-un cost atât de mic raportat la PiB-ul ţării, avem o situaţie de cost-beneficiu ce ar fi favorabilă promovării educaţiei şi participării active în cadrul învăţământului superior.

Acestea sunt doar 4 din cele 12 amendamente pe care Uniunea Studenţilor din România le propune asupra noiii Legi Naţionale a Învăţământului Superior, propuneri ce au fost lucrate şi analizate de studenţi în mod permanent, incluzând reprezentanţi ai studenţilor din toată ţara.

Uniunea doreşte să fie un partener activ al sistemului educaţional şi al societăţii civile, fapt pentru care ne dorim să lucrăm îndeaproape cu toţi partenerii ce doresc să elaboreze reforme fezabile pentru viitorul României.

Urmăriți B1TV.ro și pe