Draftul rezoluției pentru România: Parlamentul European, PROFUND ÎNGRIJORAT de modificarea legilor Justiţiei. Recomandări EXTREM de DURE pentru autorităţi

Draftul rezoluției pentru România: Parlamentul European, PROFUND ÎNGRIJORAT de modificarea legilor Justiţiei. Recomandări EXTREM de DURE pentru autorităţi

Parlamentul European (PE) pregăteşte o rezoluţie dură împotriva României pe tema statului de drept.

Potrivit unui unui draft al proiectului de rezoluţie, Legislativul european se arată profund îngrijorat de modificările la legislaţia judiciară şi penală din România, care ar putea submina în mod structural independența sistemului judiciar și capacitatea de a combate eficient corupția.

Mai mult, PE condamnă intervenția violentă și disproporționată a forțelor de ordine în timpul protestului din Piaţa Victoriei din luna august.

Totodată, Legislativul european invită autoritățile române să instituie garanții pentru a asigura o bază transparentă și legală pentru orice cooperare instituțională și pentru a evita orice ingerință care să depășească sistemul de verificare și echilibrare și solicită consolidarea controlului parlamentar asupra serviciilor de informații.

Draftul amintește și de avizele Comisiei de la Veneția și de independența sistemului judiciar care este „consacrată la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale și la articolul 6 din CEDO și reprezintă o cerință esențială a principiului democratic al separării puterilor”.

Documentul este doar o variantă de lucru şi ar putea fi votat în şedinţa plenului PE, pe 14 noiembrie.

Redăm mai jos recomandările pe care le fac oficialii europeni autorităților române, potrivit digi24.ro:

– îndeamnă autoritățile române să contracareze orice măsuri care ar dezincrimina corupția în funcție și să aplice strategia națională anticorupție;

– recomandă cu fermitate reconsiderarea legislației privind finanțarea, organizarea și funcționarea ONG-urilor în ceea ce privește potențialul său de a avea un efect intimidant asupra societății civile, precum și în contradicție cu principiul libertății de asociere și dreptul la viață privată și de ao alinia pe deplin Cadru UE.

– își exprimă profunda îngrijorare cu privire la restricțiile politice ale libertății mass-mediei și la propunerile de lege penalizând denigrarea României în străinătate și reintroducând defăimarea în Codul penal.

– îndeamnă Parlamentul și guvernul României să pună în aplicare pe deplin toate recomandările Comisiei Europene, GRECO și Comisiei de la Veneția și să se abțină de la orice reformă care ar pune în pericol respectarea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar ; îndeamnă să se continue angajarea societății civile și abordarea chestiunilor menționate anterior într-un proces transparent și cuprinzător; încurajează să solicite Comisiei de la Veneția o evaluare proactivă a măsurilor legislative în cauză înainte de aprobarea lor finală.

– invită guvernul român să coopereze cu Comisia Europeană în conformitate cu principiul cooperării loiale, astfel cum este prevăzut în tratat.

– își reiterează regretul cu privire la faptul că Comisia a decis să nu publice Raportul UE anticorupție în 2017 și solicită cu fermitate Comisiei să reia fără întârziere monitorizarea anticorupție anuală în toate statele membre; invită Comisia să elaboreze un sistem de indicatori stricți și de criterii uniforme ușor de aplicat, pentru a măsura nivelul corupției în statele membre și pentru a evalua politicile lor anticorupție, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului din 8 martie 2016 privind Raportul anual 2014 privind Protecția intereselor financiare ale UE

– solicită insistent un proces periodic, sistematic și obiectiv de monitorizare și de dialog, care să implice toate statele membre, pentru a proteja valorile de bază ale UE în ceea ce privește democrația, drepturile fundamentale și statul de drept, implicând Consiliul, Comisia și Parlamentul, în Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism UE privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale (Pactul DRF); reiterează faptul că acest mecanism ar trebui să cuprindă un raport anual cu recomandări specifice fiecărei țări.

– solicită Comisiei Europene, în calitate de gardian al tratatelor, să monitorizeze acțiunile întreprinse în urma recomandărilor autorităților române, continuând să ofere sprijinul deplin României în găsirea de soluții adecvate.