Din 2024 menţinerea dreptului la beneficii sociale va fi condiţionată de obţinerea unei calificări, de angajare şi, dacă e cazul, de continuarea educaţiei

Din 2024 menţinerea dreptului la beneficii sociale va fi condiţionată de obţinerea unei calificări, de angajare şi, dacă e cazul, de continuarea educaţiei
Foto: Unsplash.com

De la 1 ianuarie 2024 începe aplicarea unei abordări diferite de cea din prezent privind acordarea beneficiilor sociale, comentează Economica.

Venitul minim de incluziune va fi calculat în funcție de componența familiei și de nivelul venitului net ajustat

Din 2024 statul va condiţiona menţinerea dreptului la beneficii sociale de obţinerea unei calificări căutate pe piaţa muncii, de reconversie profesională – necesare pentru a creşte şansele beneficiarului de asistenţă socială să se angajaze şi, dacă e cazul, de continuarea educaţiei până când acesta absolvă cel puţin învăţământul primar.

De la 1 ianuarie 2024 începe implementarea unei abordări noi a asistenţei sociale. Noua abordare e reglementată prin Legea nr. 196 din 2016, modificată şi completată prin OUG nr. 114/2022, precum şi prin HG 1.154 din 2022 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 196. HG 1.154 s-a oficializat prin publicarea actului normativ în Monitorul Oficial din 26 septembrie.

În funcţie de componenţa familiei și de nivelul venitului net ajustat al acesteia, venitul minim de incluziune poate fi constituit din:

ajutor de incluziune și ajutor pentru familia cu copii

doar din ajutor de incluziune (cunoscut în prezent ca ajutor social)

doar din ajutor pentru familia cu copii (beneficiu social denumit în prezent alocaţie pentru susţinerea familiei), spune articolul 4 din HG 1.154/2022

Nivelul veniturilor nete lunare ajustate ale beneficiarilor

Acestea se stabilesc în funcţie de un indicator denumit în Legea 196 “coeficient de echivalenţă”. Coeficienţii de echivalenţă utilizați în stabilirea venitului net lunar ajustat al beneficiarului de VMI sunt definiţi în Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Coeficienții de echivalență corespunzători dimensiunii familiei sunt: 1 – pentru persoana singură sau pentru un membru de familie și 0,5 – pentru fiecare persoană în plus, adult sau copil, potrivit articolului 9, alineatul 2 din Legea 196/2016, consultată de Economica.net.

Dimensiunea familiei se stabilește prin însumarea coeficienților de echivalență, respectiv 1 pentru persoana singură/un membru de familie și 0,5 pentru fiecare alt membru de familie.

Exemplu

O familie formată din patru persoane (doi adulţi şi doi copii) cu un venit total lunar de 200 lei se va evalua astfel:

– valoarea totală a coeficienților de echivalență pentru familia din exemplul nostru: 1+0,5+0,5+0,5 = 2,5
– numărul membrilor de familie: 2,5
– venit net lunar ajustat pe membru de familie: 200 împărţit la 2,5 egal 80 de lei.

Venitul net lunar ajustat se calculează prin împărţirea venitului net total al familiei (sau al persoanei singure, după caz), realizat în luna anterioară solicitării venitului minim de incluziune, la valoarea totală a coeficienţilor de echivalenţă.

Fracțiunile în bani, rezultate din calculul venitului net ajustat, se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului.

Venitul net ajustat al familiei se stabilește pe membru de familie, mai spune HG 1.154 din 2022, consultată de Economica.net.

La stabilirea venitului net lunar al familiei (sau al persoanei singure, după caz) se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat.

Nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei:

Ajutorul de incluziune: 107 lei pentru familia cu un copil; 214 lei pentru familia cu 2 copii; 321 de lei pentru familia cu 3 copii; 428 de lei pentru familia cu 4 copii sau mai mulți, se arată la articolul 18, alineatul 2 din OUG 114 din 2022.

Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei pe lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este de: 120 de lei pentru familia cu un copil; 240 de lei pentru familia cu 2 copii; 360 de lei pentru familia cu 3 copii; 480 de lei pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei pe lună şi 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este de: 85 de lei pentru familia cu un copil; 170 de lei pentru familia cu 2 copii; 255 de lei pentru familia cu 3 copii; 340 de lei pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei pe lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este de: 110 lei pentru familia cu un copil; 215 lei pentru familia cu 2 copii; 325 de lei pentru familia cu 3 copii; 430 de lei pentru familia cu 4 copii sau mai mulți, reiese din OUG 114 din 2022.

Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii se diminuează cu 50% pentru copilul care înregistrează peste 15 absențe nemotivate pe lună şi cu suma echivalentă cuantumului care revine copilului din cuantumul total al dreptului, în cazul în care copilul înregistrează peste 30 absențe nemotivate pe lună, se mai arată în HG 1.154.

Ajutorul pentru familia cu copii se acordă şi în perioada vacanţelor şcolare

Pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap grav sau accentuat, de vârstă şcolară şi care nu frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii.

Ajutorul pentru familia cu copii se acordă cu condiţia verificării existenței certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi pe baza dovezii prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ prevăzută de lege, se arată în HG 1.154.

Statul nu va condiţiona acordarea venitului minim de incluziune (VMI) de obţinerea unei calificări sau a unui loc de muncă, însă va condiţiona menţinerea VMI de formarea, reconversia profesională sau de angajarea beneficiarului, reiese din HG 1.154 analizată de Economica.net.

Urmăriți B1TV.ro și pe