Bacalaureat 2020. Care este programa la Psihologie

Bacalaureat 2020. Care este programa la Psihologie

Elevii din clasa a XII-a se pregătesc pentru examenul de bacalaureat, care va debuta Ministerul Educației a în data de 9 iunie 2020. Absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică vor susțineexamenul lapsihologie, în data de 25iunie 2020. În cadrul examenului de Bacalaureat 2020, Psihologia are statutul de disciplină opţională, după cum arată Ministerul Educației.

Bacalaureat2020 | Programa lapsihologie

COMPETENȚE DE EVALUAT

• Utilizarea adecvată a conceptelor specifice psihologiei

• Analizarea şi exemplificarea proceselor psihice, a componentelor personalităţii, precum şi a corelaţiilor dintre ele

• Explicarea specificului şi a rolului/importanţei diferitelor categorii de procese psihice şi componente ale personalităţii pornind de la elemente date (situaţii de viaţă, texte, concepte)

• Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o anumită problematică psihologică

Domenii de conținut – Bacalaureat 2020, Psihologie

Procesele psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii

• Procese cognitive senzoriale: caracterizare generală

• Procese cognitive superioare: gândirea; memoria; imaginaţia

• Activităţi şi procese reglatorii: limbajul, motivaţia; voinţa; afectivitatea; atenţia

Structura şi dezvoltarea personalităţii

• Caracterizarea generală a personalităţii

• Temperamentul

• Aptitudinile; inteligenţa, ca aptitudine generală

• Caracterul

• Creativitatea

Potrivit Ministerului Educației, programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2020 se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

Amintim în acest context că ministrul Monica Anisie a anunțat că elevii vor susține anul acesta examenul doar din materia de pe primul semestru, dat fiind faptul că în al doilea semestru, din cauza epidemiei de coronavirus, elevii au susținut cursuri doar online. De asemenea, guvernul a modificat legislația din Educație, astfel încât nu vor avea loc examenele de competențe la probele orale de Bacalaureat iar recunoașterea acestora se va echivala.

Vezi AICI programa la psihologie publicată de Ministerul Educației.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2020

Probele scrise

22 iunie 2020 – Limba și literatura română – proba Ea) – examen scris

23 iunie 2020 – Limba și literatura maternă – proba Eb) – examen scris

24 iunie 2020 – Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris

Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională

Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

25 iunie 2020 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris

În funcție de profilul urmat la liceu, absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii pentru examen: Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională

Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus.

Rezultatele se vor afișa în data de 30 iulie

Tags: