Bacalaureat 2020, sesiunea de toamna. Datele în care se vor susține examenele

Bacalaureat 2020, sesiunea de toamna. Datele în care se vor susține examenele

Bacalaureatul de toamnă are înscrierile în luna iulie, iar probele scrise sunt programate pentru luna august. Ca şi la sesiunea din vară, examenul final al liceenilor nu va include examene orale, probele urmând a fi echivalate conform unor proceduri speciale stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Calendarul Bacalaureatului de toamnă2020

13 – 27 iulie 2020– Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

18 august 2020– Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

19 august 2020– Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

20 august 2020 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională

Examen la Istorie– pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

21 august 2020– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

În funcție de profilul urmat la liceu, absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii pentru examen: Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională

Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz,Sociologie– absolvenții de laprofilul umanistdin filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus.

28 august 2020– Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 16,00)

29 august – 2 septembrie 2020– Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2020– Afișarea rezultatelor finale