Cât PLĂTEȘTE statul, pentru un DECES, în 2018?! Ajutorul este mai MARE decât cel de anul trecut

Cât PLĂTEȘTE statul, pentru un DECES, în 2018?! Ajutorul este mai MARE decât cel de anul trecut
Foto: Pixabay.com

Anul acesta, ajutorul acordat de stat pentru un deces a fost majorat semnificativ.

Astfel, în condiţiile în care câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 de lei, ajutorul de deces creşte la această sumă, în cazul asiguratului sau pensionarului. Ajutorul de deces pentru un membru de familie al asiguratului sau al pensionarului va fi de 2.081 de lei, scrie publicația bihon.ro.

Cuantumul sumei ajutorului de deces este mai mare cu peste 1.000 de lei faţă de cel acordat anul trecut, 3.131 de lei (decesul asiguratului), respectiv 1.566 de lei (decesul unui membru de familie).

O altă noutate o reprezintă faptul că, începând de anul acesta, ajutorul de deces va fi plătit de către Casa Judeţeană de Pensii, atât în cazul pensionarului cât şi al asiguratului sau membrilor de familie.

Ajutorul de deces se plăteşte, unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau orice persoană care poate dovedi cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Pentru plata ajutorului de deces trebuie să existe doar o singură cerere din partea persoanelor menţionate anterior.

În cazul decesului unui membru al familiei asiguratului sau pensionarului, ajutorul se plătește acestora din urmă. Conform informaţiilor Casei Naţionale de Pensii Publice, membru al familiei este considerat soţul sau soţia, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei și părinţii sau bunicii oricăruia dintre soţi.

Tags: