Contractele la internet, telefonie sau cablu TV, încheiate la distanţă, pot fi reziliate în 14 zile de la parafare

Contractele la internet, telefonie sau cablu TV, încheiate la distanţă, pot fi reziliate în 14 zile de la parafare

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a anunţat că utilizatorii se pot retrage dintr-un contract la distanţă pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune pentru care şi-au exprimat consimţământul în scris, fără a invoca vreun motiv, în termen de 14 zile de la parafare.

Contractul la distanţă este documentul încheiat între un furnizor şi un utilizator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii organizat fără prezenţa fizică simultană a celor două părţi, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă: telefon, scrisoare, e-mail, aplicaţii online etc.

„Indiferent de mijlocul de comunicare la distanţă utilizat pentru încheierea contractelor la distanţă, utilizatorii trebuie să primească, într-un mod adecvat mijlocului de comunicare la distanţă utilizat, o serie de informaţii cu privire la serviciile pe care urmează să le contracteze, înainte ca aceste contracte să producă efecte obligatorii pentru ei. Un astfel de contract intră în vigoare numai după ce utilizatorii şi-au exprimat consimţământul în scris, pe un suport durabil (e-mail, scrisoare, fax) în cazul în care serviciile au fost contractate prin telefon, fax ori e-mail sau după ce furnizorul a confirmat comanda, în cazul în care serviciile au fost contractate online (prin intermediul unui site sau printr-o aplicaţie). Utilizatorii au dreptul să se retragă din contract fără nicio justificare în termen de maximum 14 zile de la încheierea contractului”, se arată într-un comunicat ANCOM.

ANCOM şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au elaborat un ghid care prin care este prezentată modalitatea de interpretare a legislaţiei naţionale referitoare la încheierea contractelor la distanţă, respectiv în afara spaţiilor comerciale.

Potrivit arbitrului pieţei telecom, operatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia utilizatorilor, înainte de încheierea contractului, informaţii precum: toate costurile asociate serviciului care urmează să fie furnizat (preţul, respectiv tariful şi modalitatea de calcul al acestuia, beneficiile, opţiunile şi extraopţiunile incluse), perioada contractuală minimă, costurile de transport pentru primirea echipamentul achiziţionat, dacă este cazul, termenul de la care utilizatorul va beneficia de serviciile achiziţionate, modul de soluţionare a reclamaţiilor, informaţii despre dreptul de retragere din contract şi condiţiile în care utilizatorul îşi poate exercita acest drept.

În cazul în care furnizorul nu şi-a respectat obligaţiile prin contractul la distanţă, clientul persoană fizică poate sesiza ANCOM sau ANPC, iar persoanele juridice pot apela la ajutorul ANCOM.

Tags:
Ultima oră