Aplicarea GDPR: Numele și notele de la examene pot fi anonimizate dacă elevii sau părinții fac o cerere în acest sens

Aplicarea GDPR: Numele și notele de la examene pot fi anonimizate dacă elevii sau părinții fac o cerere în acest sens
Foto: alba24.ro

Datele școlare ale elevilor pot fi anonimizate dacă aceștia sau părinții lor depun o solicitare scrisă în acest sens la unitatea de învățământ. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, legislația din România prevede acest lucru și în acest moment, astfel încât noul regulament european privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) nu afectează publicarea notelor de la examenul de Bacalaureat sau Evaluarea națională, informează HotNews.

Potrivit sursei citate, întrebați care sunt efectele aplicării GDPR în sistemul de educație, reprezentanții Ministerului Educației au precizat că „în cadrul unei întâlniri organizate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal au fost enunțate activitățile relevante ale MEN aflate sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679. Concluziile întâlnirii clarifică aspectul «anonimizării» candidaților la examenele și concursurile naționale, în sensul că se păstrează principiul transparenței în condițiile minimizării informațiilor, respectiv folosirea numelui și prenumelui candidaților pe listele afișate. (…)

În activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, unitățile de învățământ trebuie să se preocupe de securitatea datelor și să adopte măsuri tehnice și organizatorice pentru a împiedica o procesare neautorizată și nelegală și pierderea sau distrugerea accidentală a datelor. În acest context, datele școlare nu intră în categoria datelor personale și pot fi făcute publice la nivelul clasei și al consiliului profesoral al clasei, precum și la nivelul părinților. În caz extrem, aceste date pot fi transmise prin intermediul carnetului de elev. La solicitarea scrisă a elevilor/ părinților rezultatele/candidaților școlare pot fi anonimizate.”

De asemenea, Ministerul Educației a precizat că până în prezent, fluxul cererilor de anonimizare a notelor de pe site- urile gestionate de MEN este relativ redus.