Klaus Iohannis a contestat la CCR legea care scoate educația sexuală din școli

Klaus Iohannis a contestat la CCR legea care scoate educația sexuală din școli
Foto: presidency.ro

Președintele Klaus Iohannis a contestat la Curtea Constituțională legea votată de Parlament care scoate educația sexuală din școli.Șeful statului spune că, prin modul în care a fost adoptată, precum și prin conținutul normativ, legea încalcă Constituția. Iohannis spune, printre altele, că legea nu definește noțiunea de „educație sanitară”, nerezultând ce reprezintă aceasta.

Legea privind educaţia sanitară în şcoli, atacată la CCR de preşedintele Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Curţii Constituţionale a României (CCR) o sesizare de neconstituţionalitate asupra actului normativ care modifică şi completează Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Legea prevede că în şcoli se vor derula, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai copiilor, programe de educaţie pentru viaţă, inclusiv de educaţie sanitară, pentru prevenirea contractării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor.

“Potrivit expunerii de motive a Guvernului, în forma depusă spre dezbatere și adoptare la Parlament și adoptată de Senat, inițiativa legislativă avea ca obiect de reglementare: delimitarea mai clară a noțiunii de familie extinsă; introducerea obligatorie a consimțământului copilului care a împlinit 14 ani în ceea ce privește stabilirea programului de relații personale; clarificarea rolului direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului în asigurarea măsurilor de protecție față de minorii ai căror părinți sunt plecați din țară și față de minorii străini neînsoțiți pe teritoriul României; adăugarea categoriei copiilor solicitanți de azil la categoriile de copii beneficiari ai Legii nr. 272/2004; creșterea vârstei până la care copiii nu mai pot fi plasați în instituții de tip rezidențial de la 3 la 7 ani; introducerea posibilității desemnării drept persoană care să asigure creșterea și îngrijirea copilului, pe lângă rudele până la gradul IV și a persoanelor care fac parte din rețeaua socială a copilului; continuarea procesului de dezinstituționalizare”, arată șeful statului, potrivit unui comunicat publicat de Administrația Prezidențială.

Totodată, acesta spune că la adoptarea legii de către Camera decizională, Camera Deputaților a păstrat modificările aduse prin adoptare tacită de Senat, operând în plus și alte modificări legislative. Distinct însă de modificările ce se impun pentru corelarea prevederilor Legii nr. 272/2004 cu textele nou-introduse ori cu alte acte normative, Camera Deputaților a adoptat și modificări care au un obiect de reglementare complet diferit față de cel avut în vedere de inițiator și, implicit, de cel adoptat de prima Cameră, încălcându-se prevederile art. 75 din Constituție referitoare la competența Camerei decizionale în procedura legislativă.

De asemenea, arată că articolul nu definește noțiunea de „educație sanitară”, nerezultând ce reprezintă aceasta.

“Totodată, prin eliminarea sintagmei „cel puțin o dată pe semestru” din cuprinsul lit. i) a art. 46 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, textul a devenit neclar. Astfel, nu reiese cu claritate dacă programa școlară este modificată în sensul introducerii acestei discipline pe tot parcursul anului școlar sau, dimpotrivă, este eliminată acea garanție, instituită inițial, prin care legiuitorul a urmărit ca programele de educație pentru viață să fie efectiv puse în practică cel puțin o dată pe semestru, în beneficiul elevilor. Prin eliminarea acestei sintagme nu reiese cu certitudine dacă programele vor avea loc pe întregul parcurs al anului școlar, o dată pe semestru, o dată pe an sau deloc. Apreciem că această intervenție legislativă, în realitate, are un efect contrar scopului avut în vedere de legiuitor, cel al asigurării interesului superior al copilului prin participarea acestuia la programe educaționale.”

CONSULTĂ TEXTUL INTEGRAL AL SESIZĂRII TRIMISE DE IOHANNIS CCR

Educația sexuală în școli, înlocuită cu ‘programe de educație pentru viață’, doar cu acordul scris al părinților

Camera Deputaţilor (cameră decizional) a votat cu modificări proiectul privind educaţia sexuală în şcoli, materia urmând a se numi „educaţie sanitară”, nu sexuală și va fi predată doar cu acordul părinților.

Legea a fost aprobată cu 269 devoturi „pentru”, trei „împotrivă” şi 35 de abţineri.

Biserica Ortodoxă Română a arătat nemulţumiri privindpredarea educaţiei sexuale în şcoli.

Patriarhia Române s-a pus predăriieducației sexualeelevilor din clasele primare. Biserica Ortodoxă Română este de părere că “încadrarea obligatorie a elevilor în aceste programe, atentat asupra inocenţei copiilor”.

Patriarhia Română militează pentru caracterul opţional în școli al orelor de educație pentru viață.

Totodată, reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române mai afirmă că ”identitatea şi viaţa persoanei umane nu se epuizează într-o realitate exclusiv biologică sau socio-culturală”, iar viaţa are şi o dimensiune spirituală.

Pentru a-și susține poziția, BOR dă exemplu studii realizate în mai multe țări, care arată că o astfel de abordare a educaţiei copiilor a avut ca urmare începerea vieţii sexuale mai devreme, cu implicaţiile de rigoare, fără vreo îmbunătăţire în plan social.

”Considerăm că pregătirea pentru viaţa intimă şi de familie trebuie să fie lăsată în primul rând în sarcina familiei care poate aprecia corect şi obiectiv stadiul de dezvoltare psiho-fizic, intelectual şi emoţional al copilului. (…) Viaţa are şi o dimensiune spirituală, ignorată în societatea contemporană secularizată, care a pierdut sensul sacru al vieţii umane”, spune Patriarhia Română.