EXCLUSIV // Când ar urma să fie efectuate plățile la subvențiile APIA aferente acestui an, după ce Comisia a respins plata în avans

EXCLUSIV // Când ar urma să fie efectuate plățile la subvențiile APIA aferente acestui an, după ce Comisia a respins plata în avans
Sursa foto: meriç/ Unsplash

EXCLUSIV // După ce Comisia Europeană a respins solicitarea României ca plata avansului din subvențiile de la Agenția de Plăți și Investiție pentru Agricultură să se efectueze mai devreme, plățile ar urma să se efectueze către fermieri începând cu data de 16 octombrie.

Potrivit unui răspuns oferit pentru B1.RO de către Ministerul Agriculturii cadrul legal a fost publicat în Monitorul Oficial. În acest sens pentru acordarea plăților se va aplica Hotărârea Guvernului nr. 819/2020 privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898/2.X.2020.

Potrivit Hotărârii, intervalele de suprafață pentru care se acordă plata redistributivă pentru anul de cerere 2020 sunt următoarele:

a) primul interval: între 1 ha și 5 ha inclusiv;

b) al doilea interval: peste 5 ha și până la 30 ha inclusiv.

Cuantumul per hectar al plății pentru tinerii fermieri nu depășește 50% din cuantumul per hectar al schemei de plată unică pe suprafață.

(1) Se aprobă plafonul de 71.300 mii euro, aferent plății directe pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine, care se acordă pentru anul de cerere 2020.

(2) Cuantumul per cap pentru schema de sprijin cuplat prevăzută la alin. (1) se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură prin raportarea plafonului la efectivul de animale eligibile.

Începând cu data de 16 octombrie 2020, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură poate acorda plăți în avans în cadrul schemelor de plăți directe prevăzute la art. 1, în condițiile prevăzute la art. 1 și 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce privește plățile directe, astfel:

a) avansul să se încadreze în procentul de maximum 70%;

b) avansul să se plătească după finalizarea controalelor administrative prevăzute la art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, respectiv controalelor administrative prevăzute la art. 28 și 29 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea.

Începând cu data de 1 decembrie 2020, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va efectua plățile corespunzătoare diferenței între plafonul alocat fiecărei plăți prevăzute la art. 1 și sumele calculate și acordate începând cu data de 16 octombrie 2020 ca plăți în avans.

Urmăriți B1TV.ro și pe