Admitere liceu 2020. Cum se va face repartizarea pe licee

Admitere liceu 2020. Cum se va face repartizarea pe licee

În ciuda restricţiilor datorate coronavirusul, absolvenţii clasei a VIII-a se îndreaptă cu paşi repeză către viaţa de liceeni. Odată evaluarea naţională încheiată urmează repartizarea către locul în care vor învăţă în următprii patru ani. Iată cum se face repartizarea pe licee la admiterea din acest an.

În acest an, calendarul admiterii la liceu prevede ozi dedicată completării în aplicația informatică de către secretariatele școlilor, cea de 30 iunie 2020, a fișelor de înscriere ale elevilor care au susținut Evaluarea Națională. Înscrierile la liceu, prin completarea de către elevi a opțiunilor în fișele de înscriere, se vor desfășura în perioada 2 – 6 iulie 2020, iar prima repartizare computerizată la liceu va avea loc pe 10 iulie 2020.Repartizarea a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în două etape

Tot din acest an, Ministerul Educației aeliminatobligativitatea școlii profesionale pentru elevii cu medii sub 5.

Media de admitere la liceu

Înscrierea în clasa a IX-a se face fără examen, pe baza mediei de admitere. Media de admitere la liceu se calculează luând în calcul 80% media de la Evaluarea Națională 2020 și 20% media generală de absolvire a claselor V-VIII.

Înscrierea la liceu a absolvenților de gimnaziu se face prinrepartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere,în baza opțiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de școlarizare, pentru licee, se arată înmetodologia de organizare a admiterii la liceu în vigoare și anul acesta.

Cum se face repartizarea candidaţilor la liceu

Repartizarea se face ordonând candidații în județul respectiv descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat,începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate.

Ordonarea candidaților se face descrescător după mai multe criterii: media de admitere, media de evaluare națională, media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obținută la proba de limbă și literatură română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale și nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune la care există locuri libere.

Ordinea opțiunilor de pe fișă este semnificativă, prima fiind luată în considerare înaintea celorlalte. Exemplu: se verifică prima opțiune a candidatului curent; în cazul în care opțiunea este validă și mai există locuri la această opțiune, este considerat admis la această opțiune și se trece la următorul candidat; altfel se verifică a doua opțiune de pe fișă, explică Ministerul Educației.

Excepţie de la această regulă o fac elevii care candidează pentru licee/clase unde se susțin probe de aptitudini, a celor care cer înscrierea în învăţământul special și a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi.

Cum se face departajarea celor cu note egale

Dacă doi candidați au medii de admitere la liceu egale, atunci vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală obținută la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
c) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale
d) nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale
e) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale

Metodologia prevede că, în cazul în care la un liceu, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acel liceu și au mediile de admitere egale, precum și toate mediile de mai sus egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

Atenţie, la completarea fişelor!

O opțiune pentru un liceu este invalidă dacă:

  • codul opțiunii alese de candidat nu există
  • opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut-o
  • opțiunea aleasă este cu predare în limba maternă, iar candidatul care a susținut Evaluarea Națională cu probă de limba maternă a optat pentru calculul mediei de Evaluare fară a lua în considerare nota de la proba de limba maternă

În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă, el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.

Situația poate să survină dacă elevul nu a exprimat suficiente opțiuni pe fișa de înscriere și cele pe care le-a completat au fost ocupate înaintea lui de alți candidați cu medii mai mari.

După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situaţiile speciale, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă.

Calendar ADMITERE liceu 2020

1 iulie 2020 – Completarea de către secretariatelor școlilor a fișelor de înscriere, cu mediile de admitere

Probele de aptitudini

11 – 12 mai 2020 – Înscrierea pentru probele de aptitudini

13 – 15 mai 2020 – Desfășurarea probelor de aptitudini

18 mai 2020 – Rezultatele obținute de elevi la probele de aptitudini

Depunerea contestațiilor – acolo unde metodologia permite

22 mai 2020 – Rezultatele finale de la probele de aptitudini se afișează

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

11 – 12 mai 2020 – Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

13 – 15 mai 2020 – Desfășurarea examenelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

18 mai 2020 – Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor, acolo unde metodologia permite

22 mai 2020 – Rezultatele finale, după contestații

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special

15 mai 2020 – Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi

9 – 15 iunie 2020 – Primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi

1 – 2 iulie 2020 – Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi

1 – 2 iulie 2020 – Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special

Repartizarea computerizată și admiterea la liceu 2020 – Etapa I

30 iunie – completarea în aplicația informatică de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere ale elevilor care au susținut Evaluarea Națională

2 – 6 iulie 2020 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a

3 – 7 iulie 2020 – Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator

10 iulie 2020 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat

Comunicarea rezultatelor și afișarea în școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate la liceele de stat

13 – 16 iulie 2020 – Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care elevii au fost repartizați

Admitere la liceu 2020 – Etapa a II-a

Afișarea centrului de admitere, a locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se va face în data de 21 iulie 2020.

A doua zi, are loc înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă este programată pentru zilele de 23 și 24 iulie 2020.

Ziua de 27 iulie este programată pentru susținerea eventualelor contestații – cu condiția să existe prevederi metodologice pentru susținerea probelor – și afișarea rezultatelor finale.

În 22-28 iulie 2020 se primesc cererile de înscriere a candidaților ce nu au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților ce nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat.

În zilele de 29 și 30 iulie 2020 se va face repartizarea, de către comisia județeană de admitere a municipiului București, în ședință publică a candidaților ce au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților ce nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat.

Candidații romi își păstrează prioritatea pe locurile destinate lor rămase libere după soluționarea situațiilor speciale.

Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specific în aplicația informatică specializată se va face în data de 31 iulie 2020.

Urmăriți B1TV.ro și pe