CNAS a stabilit valorile decontate pentru tratarea la spitalele private. Sumele, cuprinse între 624 şi 21.132 lei

CNAS a stabilit valorile decontate pentru tratarea la spitalele private. Sumele, cuprinse între 624 şi 21.132 lei
Foto: Pixabay

Valorile decontate pentru spitalizarea cazurilor acute, în unitățile sanitare private, sunt cuprinse între 624 și 21.132 de lei, după cum informează CNAS.

Mai mult decât atât, tarifele decontate pentru naștere sunt de 1.400 de lei, în cazul în care nu apar complicații și 3.400 de lei pentru nașterile care implică complicații.

„Normele de aplicare ale Contractului – cadru, aprobate prin Ordinul MS-CNAS nr. 1068/627, conţin reglementări referitoare la modalitatea de calcul a tarifelor decontate pentru servicii de spitalizare acuţi (DRG) furnizorilor cu care casele de asigurări de sănătate se află în contract.

Suma rambursată din FNUASS pentru cazurile de spitalizare acuţi (DRG) se calculează în funcţie de complexitatea cazurilor rezolvate, fără diferenţieri determinate de forma de proprietate a unităţilor sanitare cu care casele de asigurări de sănătate se află în relaţii contractuale”, informează Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Cum se calculează tariful decontat de CNAS la privat

Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, tariful decontat se calculează prin înmulțirea tarifului pe cax ponderat (TCP) cu valoarea relativă a cazului (VR). TCP are o valoare fixă, aceasta fiind de aproximativ 1.485 de lei, în majoritatea spitalelor.

VR reprezintă raportul dintre tariful unui diagnostic și tariful mediu pentru toate diagnosticele, astfel VR variază între 0,42 și 14,23.

Sumele decontate de CNAS pentru bolnavii acuți tratați la privat

Sumele decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru cazurile acute sunt cuprinse între 624 de lei și 21.132 de lei.

Cum se decontează nașterea la privat

În cazul nașterii, valoarea relativă (VR) a cazului variază între 0,93 şi 2,3:

  • Naştere prin cezariană cu CC catastrofale – 2,3123;
  • Naştere prin cezariană cu CC severe – 1,5752;
  • Naştere prin cezariană fără CC catastrofale sau severe – 1,2223;
  • Naştere vaginală cu proceduri în sala de operaţii cu CC catastrofale sau severe – 1,2412;
  • Naştere vaginală cu proceduri în sala de operaţii fără CC catastrofale sau severe – 0,9388.