UPDATE / DREPT LA REPLICĂ // Dezastru ecologic lângă București: Două tone de deșeuri ce conțin metale grele și cianuri, descoperite la groapa de gunoi

UPDATE / DREPT LA REPLICĂ // Dezastru ecologic lângă București: Două tone de deșeuri ce conțin metale grele și cianuri, descoperite la groapa de gunoi

UPDATE: În urma publicării acestui articol, am primit un drept la replică pe care îl redăm integral:

Activitatea desfășurată de ECOREC S.A. nu a reprezentat niciodată un pericol pentru mediul înconjurător sau pentru populație, în totală opoziție cu cele prezentate, fiind un garant al unei activități conforme, desfășurată prin cele mai bune tehnici disponibile și în conformitate cu cerințele legale. ECOREC S.A. a acordat întâietate întotdeauna protecției mediului și sănătății populației și a desfășurat investiții considerabile în acest domeniu. Nicio persoană și nicio entitate nu trebuie să se îngrijoreze în legătură cu activitatea și serviciile oferite de subscrisa, experiența de peste 20 de ani în managementul deșeurilor fiind un garant și un exemplu de bună practică în tratarea și eliminarea deșeurilor în România.

Din datele furnizate de Departamentul de Statistica din cadrul DSP Ilfov, pe baza raportărilor cabinetelor medicilor de familie, respectiv de Statistica privind bolile respiratorii pentru perioada 2017-2019 se poate constata falsul din afirmațiile vehiculate prin articol privind creșterea morbidității cu 50% in localitățile învecinate obiectivului depozit Glina, respectiv în Popești – Leordeni si Glina, Berceni sau unele cartiere din București. Incidența bolilor este în limitele normale, datele statistice sunt comparative cu cele înregistrate în localități care nu se află în zona de influență a unui depozit (vezi Voluntari), în timp ce indicatorii de sănătate pentru localitățile Jilava, Berceni, Vidra aflate în proximitatea depozitului Vidra operat de ECO SUD SA, înregistrează creștere de peste 50%.

ILFOV

2017

ILFOV

2019

OTOPENI

366

OTOPENI

78

CERNICA

336

CERNICA

170

CHIAJNA

299

CHIAJNA

88

PANTELIMON

292

PANTELIMON

133

BUFTEA

266

BUFTEA

101

CHITILA

264

CHITILA

84

VOLUNTARI

218

VOLUNTARI

100

DOMNESTI

104

DOMNESTI

83

SNAGOV

122

SNAGOV

57

POPESTI LEORDENI

112

POPESTI LEORDENI

96

GLINA

99

GLINA

100

JILAVA

196

JILAVA

368

VIDRA

89

VIDRA

165

BERCENI

51

BERCENI

105

Din aceste date se poate observa că, în realitate, creșterea de peste 50% a morbidității datorate bolilor se înregistrează în localitățile aflate în proximitatea depozitului Vidra operat de ECO SUD SA.

Cu privire la acuzațiile de eliminare de „deșeuri din cianuri de la platforma Aro Câmpulung, deșeuri radioactive, substanțe toxice pentru sănătatea umană și amestecate cu deșeurile menajere”, acestea reprezintă informații false menite să creeze panică în rândul populației. În realitate la depozitul Glina nu au fost eliminate niciodată altfel de deșeuri decât cele nepericuloase. Toata cantitatea de deșeuri pe care GLOBAL ECO CENTER SRL a încercat sa o depoziteze la Glina a fost inventariata, sigilata si stocata temporar pe o platforma betonata fără ca aceste deșeuri sa ajungă in zona activa de depozitare. Ulterior in data de 09.12.2010 aceste deșeuri au fost preluate in integralitate de către GLOBAL ECO CENTER SRL pentru a fi transportate si neutralizate la Câmpulung Muscel. Aceste aspecte sunt confirmate de concluziile dosarului penal nr. 501/P/2012, finalizat cu trimiterea în judecată in data de 01.06.2016 a inculpaților Tofan Vasile si GLOBAL ECO CENTER SRL și condamnarea acestora, ECOREC SA având doar calitatea de martor. Pe site-ul instituțiilor publice există multiple comunicate de presă care aduc lămuri asupra acestui subiect, printre care si un comunicat al Ministerului Mediului.

Pentru activitatea depozitului Glina există un studiu întocmit legal și cu respectarea normelor de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei, al cărui rezumat se află publicat pe site-ul DSP. Studiul este întocmit de o societate autorizată conform prevederilor legale, avizată de Institutul Național de Sănătate Publică, cu respectarea etapelor procedurii de realizare a studiilor EIS. Din cuprinsul acestui studiu, care a fost validat inclusiv de autoritățile sanitare competente, rezultă că nu există un impact semnificativ în privința sănătății populației a activității de depozitare desfășurate de subscrisa. Cu atât mai puțin ar putea să existe un asemenea impact pentru activitatea de sortare a deșeurilor (fără depozitare locală sau cu depozitare redusă) pe care ar putea-o desfășura stația de sortare extrem de performantă, la standarde europene, pe care o deținem. În conformitate cu metodologia în vigoare, INSP nu are responsabilități în realizarea unor astfel de studii cu excepția celor care pot determina poluare transfrontalieră.

Depozitul Glina este folosit cu orice ocazia ca un exemplu de bună practică. În 2016 Comisia Europeană a desfăşurat acţiuni printr-un grup de experţi la cele mai importante depozite de deşeuri conforme din România, printre care și depozitul Glina, în cadrul unui proiect ce viza printre altele şi modul de implicare al autorităţilor de mediu în autorizarea şi controlul activităţilor de depozitare şi sortare a deşeurilor menajere, unul dintre depozitele de deşeuri municipale selectate a fost cel de la Glina. Criteriile de selecție ale depozitului în acest program pe lângă exemplul de bună practică au fost și faptul că în incinta acestuia funcționează cea mai mare staţie de sortare a deşeurilor menajere din România dar și proiectul în implementare pentru realizarea unei instalaţia de tratare pentru deşeurile biodegradabile.

ECOREC S.A. a ecologizat cele 37 ha exploatate neconform de Primăria Municipiului București înainte de anul 2001, a implementat sistemul de colectare si epurare a levigatului, de captare si ardere a biogazului, a pus in funcțiune prima stație de sortare a deșeurilor municipale din București – Ilfov cu o capacitate de 500.000 tone/an și a realizat o perdea vegetală de protecție pe o suprafață de 10 ha, pe care a plantat cca 40.000 puieți de salcâm.

Depozit vechi închis – vedere N și S (Sursa: – arhiva ECOREC S.A. – 2018)

Articolul publicat conține informații nejustificate din punct de vedere al surselor dar și al interpretării, cu scopul vădit de a induce în eroare autoritățile, cetățenii și de a denigra depozitul Glina și activitatea ECOREC S.A. în pofida realității că exploatarea depozitului de deșeuri și a stației de sortare respectă standardele naționale și europene în vigoare și nu afectează populația din zonele învecinate.

În calitate de operator al celui mai mare centru de management al deșeurilor din România, suntem supuși la o amplă campanie de atacuri denigratoare condusă de companiile concurente prin intermediul ONG-urilor AEDE (Asociația Europeană pentru Dezvoltare EcoDurabilă) și AMPME (Asociația pentru monitorizare, prospecție, mediu și ecologie), care de o perioadă semnificativă de timp, inundă spațiul public cu articole de presă și materiale defăimătoare de tipul fake news, specifice presei de șantaj, prin care sunt promovate informații false și incorecte. Nici una din acuzațiile promovate nu este reală, faptele fiind denaturate și accentuate tendențios prin prezentarea ca fapte reale, cu toate că nu există nici o fundamentare a acestora, cu scopul influențării opiniei publice și factorilor de decizie ai autorităților, profitând de sensibilitatea cetățenilor în cazul subiectelor legate de poluare.

În pofida acestor demersuri anticoncurențiale, rămânem la fel de hotărâți să dovedim că suntem o companie de prestigiu în domeniul managementului deșeurilor și că și în România gestionarea deșeurile se poate face în conformitate cu cele mai înalte standarde europene.

Depozitul pentru deșeuri și instalația de sortare Glina reprezintă singura soluție legală și conformă cu normele UE pentru gestionarea deșeurilor în capitala României pentru următorii 30 de ani.

În opinia noastră, gestionarea deșeurilor neconformă cu legislația națională reprezintă nu doar o încălcare a prevederilor europene, ci și un atentat grav la siguranța și viața oamenilor, iar companiile care desfășoară, fără a deține delegări legale și licențe de operare, astfel de activități neconforme cu standardele naționale și europene trebuie să suporte rigorile legale.

SC ECOREC SA

Prin

Avocat Veronica Dobozi

Articolul inițial:

Dezastru ecologic la marginea Bucureștiului. Două tone dereziduri cu cianuri și alte substanțe periculoase au fost descoperite de procurori la groapa de gunoi din Glina.

O anchetă deschisă în urmă cu mai bine de 10 ani a concluzionat că o firmă din Iași a coordonat activitatea de ecologizare a unei platforme industriale (fostă ARO) fără să elimine substanțele periculoase din aceste deșeuri. De fapt, rezidurile au ajunsla Glina. În plus, administratorul firmei ieșene a masluitanalizele chimice obligatorii care precedau transportul,scrieLibertatea.ro.

„Potrivit rapoartelor de expertiză criminalistică întocmite de experţi, deşeurile analizate fizico-chimic sunt deşeuri de tip nămol sau şlam rezultate din tratarea prin procedee fizico-chimice a apei rezultate din procesele tehnologice de tratare chimică a suprafeţelor metalice (procese de galvanizare, procese de zincare).

Totodată, s-a determinat pH-ul şi conţinutul de substanţă uscată, prezenţa şi concentraţiile azotului amoniacal, sulfaţilor, cianurilor totale, cromului hexavalent, metalelor grele (cupru, nichel, plumb, zinc), ale hidrocarburilor policiclice aromatice şi ale produselor petroliere totale”, se arată în comunicatul procurorilor, potrivit sursei citate.
Atât firma responsabilă,cât și patronul ei au fost trimiși în judecată.