Evaluarea epidemiologică din fiecare localitate ajunge astăzi în școli. Pe baza acesteia se vor propune scenariile pentru reluarea cursurilor din 14 septembrie

Evaluarea epidemiologică din fiecare localitate ajunge astăzi în școli. Pe baza acesteia se vor propune scenariile pentru reluarea cursurilor din 14 septembrie
FOTO: Pixabay.com

Toate unitățile de învățământ din țară vor primi în cursul zilei de astăzi, 7 septembrie, evaluarea epidemiologică de la Direcția de Sănătate Publică. În baza situației epidemiologice din fiecare localitate va fi ulterior stabilit scenariul pentru reînceperea cursurilor la data de 14 septembrie, scrie Edupedu.ro.

Scenariile propuse pentru anul școlar 2020 – 2021 au fost numerotate 1, 2, 3 și vizează reluarea cursurilor în clase, reluarea cursurilor 50% în clasă și 50% online sau un scenariu în care toate orele sunt ținute exclusiv online.

Potrivit Ordinului comun al miniștrilor Sănătății și Educației nr 5487/1494/2020, astăzi este data la care Direcția de Sănătate Publică trebuie să trimită, către inspectoratele școlare și școlile din fiecare localitate o înștiințare cu rata de infectare din localitatea respectivă, însemânând numărul de cazuri noi, din ultimele 14 zile, la 1.000 de locuitori.

Până la data de 10 septembrie sunt propuse scenariile unităților de învățământ

În funcție de situația epidemiologică și de particularitățile localităților, consiliul de administrație al unității de învățământ propune inspectoratelor școlare județene scenariul pe care îl consideră potrivit și aplicabil în școala respectivă.

“Până la data de 10 septembrie, în funcție de situația epidemiologică, de particularitățile locale, de infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, consiliul de administrație al unității de învățământ propune inspectoratului școlar județean/al municipiului București aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, prevăzute în ghidul din anexa nr. 1”, se arată în document.

Procedura de alegere a scenariului pentru data de 14 septembrie

  1. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti (DSP) informează până la data de 7 septembrie inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB), comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi.
  2. Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti transmite unităţilor şcolare informarea DSP/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare.
  3. Inspectoratele școlare județene/al municipiului București și DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administrație al fiecărei unități școlare și înaintează spre aprobare CJSU/CJSMB scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ. Propunerea este fundamentată pe informarea DSP/DSPMB cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, precum și în funcție de infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.
  4. Comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) va emite, până la data de 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru începutul anului şcolar 2020-2021.

Potrivit Ordinului comun al miniștrilor Sănătății și Educației nr 5487/1494/2020 , „consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar/Senatul instituțiilor de învățământ superior aprobă o procedură proprie, prin care stabilesc modalitățile de desfășurare a activităților didactice în cadrul unității/instituției, de predare și instruire, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor/studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se realizează igienizarea/dezinfecția unității/instituției de învățământ, cu respectarea criteriilor și a protocoalelor prevăzute în ghidurile anexate la prezentele măsuri”.

Cum se va decide dacă școala începe în clasă sau online

Potrivit sursei citate mai sus, la baza deciziei va sta rata incidenței cumulate, mai exact numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile, raportat la 1.000 de locuritori:

  1. Dacă rata incidenţei cumulate este sub 1/1.000 locuitori – se va putea opta între scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de învăţământ în parte, în funcţie de infrastructura şi resursele existente la nivelul unităţii de învăţământ.
  2. Dacă rata incidenţei cumulate este între 1-3/1.000 locuitori – se va aplica scenariul 2 pentru toate unităţile de învăţământ din localitate.
  3. La o rată a incidenţei cumulate peste limita de alertă de 3/1.000 locuitori, DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti va prezenta CJSU/CMBSU o analiză a situaţiei epidemiologice din localitate. În funcţie de existenţa transmiterii comunitare în localitate şi numărul de focare existente în unităţile de învăţământ din localitate, precum şi alte criterii de risc, CJSU/CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotărâri, suspendarea temporară a activităţilor didactice care presupun prezenţa faţă în faţă din unităţile de învăţământ (scenariul 3), cursurile desfăşurându-se online. În absenţa unei astfel de decizii, unităţile de învăţământ din localitatea respectivă vor funcţiona în scenariul 2.
  4. În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unităţi de învăţământ se vor aplica criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ din prezentul ghid, clasa sau întreaga şcoală putând fi închisă pentru 14 zile, cursurile desfăşurându-se online. Hotărârile privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului şcolar se actualizează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie”.

Cele trei scenarii pentru reînceperea anului școlar 2020 – 2021

Pentru reluarea cursurilor în anul școlar 2020 – 2021 au fost impuse trei scenarii, astfel:

Scenariul 1 – Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie;

Scenariul 2 – Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi Revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie;

Scenariul 3 – Participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online.