Guvernul declanșează procedura de desemnare a celor trei candidați pentru funcția de judecător la CEDO

Guvernul declanșează procedura de desemnare a celor trei candidați pentru funcția de judecător la CEDO
Foto simbol: Pixabay

Guvernul declanșează procedura de desemnare a celor trei candidați în numele României pentru funcția de judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului, a anunțat miercuri Ministerul Justiției.

Ministerul Justiției: Guvernul declanșează procedura de desemnare a celor trei candidați pentru funcția de judecător la CEDO

Mandatul judecătorului ales în numele României va înceta la 17 decembrie 2022, astfel că țara noastră este invitată să transmită Adunării Parlamentare a Consiliului Europei o listă cu trei propuneri pentru postul vacant de judecător până la data de 5 mai 2022, a precizat Ministerul Justiției.

„Potrivit articolelor 20 şi 22 din Convenţie, Curtea se compune dintr-un număr de judecători egal cu cel al Înaltelor Părţi Contractante, aleşi de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în numele fiecărei Părţi Contractante, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o listă de trei candidaţi prezentată de Înalta Parte Contractantă, pentru un mandat unic de 9 ani. Pe durata mandatului lor, judecătorii nu pot exercita nicio activitate incompatibilă cu cerinţele de independenţă, imparţialitate sau disponibilitate impuse de activitatea cu caracter permanent ce va fi desfășurată în cadrul Curții”, se arată în anunțul transmis de Ministerul Justiției.

Îşi pot depune candidatura persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • vor avea vârsta sub 65 de ani la data la care Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei aşteaptă transmiterea listei de candidaţi (5 mai 2022);
  • se bucură de cea mai înaltă prestanţă morală şi civică;
  • întrunesc condiţiile de exercitare a unor înalte funcţii judiciare sau sunt jurişti cu reputaţie profesională sau științifică recunoscută;
  • au experiență profesională în domeniul drepturilor omului;
  • cunosc în mod activ cel puțin una dintre cele două limbi oficiale ale Curții Europene a Drepturilor Omului şi cel puţin în mod pasiv cealaltă limbă;
  • în măsura posibilului, prin alegerea lor ca judecător, nu necesită înlocuirea frecventă sau pentru perioade lungi cu un judecător ad-hoc în exercitarea mandatului;

Nu în ultimul rând, Ministerul Justiției a menționat că persoanele interesate își pot depune candidatura până la data de 30 noiembrie 2021, ora 24:00, exclusiv în format electronic, la adresa de email: [email protected]