Intră în vigoare un nou tip de concediu PLĂTIT pentru angajaţii români: Cine se încadrează

Intră în vigoare un nou tip de concediu PLĂTIT pentru angajaţii români: Cine se încadrează
Foto: blogdetop.net

Din data de 12 august, angajatorii români vor fi obligaţi să acorde un nou concediu salariaţilor, care se numeşte concediu de acomodare și are o durată de un an. Mai mult, acesta este plătit şi se acordă celor care vor să înfieze un copil, potrivit economica.net.

Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura de adopţie va intra în vigoare vineri, 12 august.

Acest concediu se poate acorda tuturor celor care realizează venituri impozabile.

„Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi agricole, denumit în continuare persoană îndreptăţită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR”, se arată la articolul 46, indice 1, din lege.

Valoarea ISR este acum de 500 de lei, deci indemnizaţia lunară pentru cei care vor beneficia de acest concediu este de 1.700 de lei.

Mai mult, în perioada concediului de acomodare, beneficiarul este asigurat în sistemul de sănătate şi, în afara acestei contribuţii, nu se reţine niciun alt impozit din această indemnizaţie.

„Concediul şi indemnizaţia prevăzute la alin. (1) se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care se anexeaza certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecatorească de încredinţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritoriala a fost protejat copilul, precum şi dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii. Cererea se completeaza potrivit modelului care se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi" se arată la articolul 46, indice 2, alineatul 2, din lege.