Ioan Rus, rezultatul auditului la MAI: Un management neperformant, reformele au avut un caracter haotic

Ioan Rus, rezultatul auditului la MAI: Un management neperformant, reformele au avut un caracter haotic

Ioan Rus a prezentat, vineri, rezultatele auditului desfășurat la MAI, în urma căruia a rezultat că nu s-au realizat progrsele la nivelul managementului, iar reformele inițiate nu au avut rezultate vizibile.

Am găsit în minister un act managerial erodat şi neperformant şi un climat de multe ori viciat de lipsa resurselor şi a predictibilităţii măsurilor adoptate, dar mai ales de agresivitatea şi rafinamentul metodelor prin care mediul criminal acţionează pentru coruperea şi şantajarea persoanalului instituţiei”, a afirmat ministrul Rus.

Demnitarul a arătat că, în absenţa unei strategii pe termen mediu şi lung, care să definească cadrul general de evoluţie a ministerului, reformele au avut un caracter haotic, „cu obiective uneori contradictive, care au făcut imposibilă reducerea costuturilor de funcţionare a instituţiei, nu au asigurat raţionalizarea procesului decizional şi nu au implicat comunitatea în soluţionarea problemelor din domeniul ordinii şi siguranţei publice sau în derularea actului administrativ.”

Lipsa de coerenţă a cadrului legislativ, multitudinea actelor normative care reglementează acelaşi domeniu continuă să genereze ineficienţă şi paralelism în activitate şi, în ultimă instanţă, o lipsă de responsabilitate în asumarea eşecului„, a susţinut Ioan Rus.

Ministru a subliniat faptul că diminuarea activelor MAI cu 10.000 de angajaţi, prin disponibilizare de personal, a fost prezentată ca „o victorie a binelui„, fără a se lua în calcul „efectele ulterioare aceastei măsuri„, respectiv „scăparea de sub control a fenomenului infracţional aflat în trend ascendent, în primul rând ca urmare a pauperizării accentuate a populaţiei„.

Ioan Rus a prezentat rezultatul auditului la MAI

Embed: " />