Părinții vor putea primi zile libere, în cazul suspendării sau limitării cursurilor școlare. Senatul a adoptat proiectul inițiat de Guvern

Părinții vor putea primi zile libere, în cazul suspendării sau limitării cursurilor școlare. Senatul a adoptat proiectul inițiat de Guvern
Foto: Inquam Photos / George Călin

În cursul zilei de luni, plenul Senatului a adopat un proiect inițiat de Guvern, ce prevede acordarea unor zile libere părinților, pentru supravegherea copiilor în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenţa fizică în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie antepreşcolară ca urmare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, informează Agerpres.

Proiectul vizează și părinții sau reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap

Proiectul pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 147/2020 se aplică și în cazul părinților sau persoanelor ce sunt reprezentanți legali ai persoanelor cu hanicap grav neșcolarizat, sau care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap sau în grad de handicap grav cu asistent personal, în condiţiile limitării sau suspendării serviciilor de zi de care acestea beneficiază, scrie Agerpres.

Astfel, indemnizația ce va fi acordată este venit asimilat salariilor și este în cuantum de 75% din salariul de bază corepunzător unei zile lucrătoare. Dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Totodată, se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări, precizează sursa citată mai sus.

Categoriile de părinți care pot beneficia de zilele libere

Proiectul aprobat de Senat la data de 21 septembrie stipulează acordarea de zile libere pentru părinții care au copii în vârstă de până la 12 ani, înscrişi la unităţi de învăţământ, inclusiv antepreşcolar. În cazul copilului sau adultului cu handicap vârsta este de 26 de ani.

„Acordarea zilelor libere plătite se aplică tuturor angajaţilor din sectorul public şi privat, în condiţii de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învăţământ sau a activităţii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe toată perioadă stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2020-2021”, se precizează în proiect, potrivit sursei citate mai sus.

Cum se acordă liberele pentru părinți

Zilele libere, în cazul limitării sau suspendării cursurilor elevilor se acordă la cererea părintelui, dacă acesta îndeplineşte cumulativ condiţiile menţionate. Solicitarea este depusă la angajator, iar cererea va fi însoțită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, de copia certificatului de naştere al copilului sau de cea a documentului care atestă calitatea prevăzută de lege, precum şi de copia certificatului de încadrare în grad de tip de handicap, în cazul copilului sau adultului cu handicap, precizează Agerpres.