Ministerul Apărării a semnat un plan de cooperare cu Israel

Ministerul Apărării a semnat un plan de cooperare cu Israel

La sediul Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale a avut loc, în zilele de 11 și 12 aprilie, o nouă rundă de consultări politico – militare româno – israeliene. Specialiştii s-au reunit în cadrul Dialogului Strategic şi al Comisiei mixte în domeniul apărării dintre cele două ţări.În cadrul discuţiilor, ambele părţi şi-au manifestat interesul pentru o cooperare activă şi pragmatică, care să sublinieze evoluţia colaborării din ultimul timp în domeniul tehnico – militar.Reuniunea Comisiei mixte în domeniul apărării s-a axat pe intensificarea cooperării bilaterale, în special în privinţa activităţilor de pregătire şi instruire a forţelor armate, medicină militară, pregătirea personalului şi istorie militară. Discuţiile au fost finalizate prin semnarea „Planului bilateral de cooperare dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Statului Israel pentru anul 2018”.Printre temele dezbătute la Reuniunea Dialogului strategic s-au numărat evoluţiile recente înregistrate în mediul de securitate internaţional, în special riscurile şi ameninţările la adresa securităţii în regiunea extinsă a Mării Negre, respectiv a Orientului Mijlociu.Tot în marja reuniunii, la sediul Departamentului pentru armamente a avut loc o sesiune a Comitetului Tehnic Mixt româno – israelian, la finalul căreia a fost convenit și semnat „Planul de cooperare industrială pentru anul 2018”, în conformitate cu necesitățile de apărare ale Armatei României.Anul acesta, România şi Statul Israel aniversează 70 de ani de relaţii diplomatice neîntrerupte, consolidate în ultimii ani.

Tags: