Calendar ortodox aprilie 2020. Care sunt sărbătorile cu cruce roșie

Calendar ortodox aprilie 2020. Care sunt sărbătorile cu cruce roșie

Luna aprilie este, în general, cea mai importantă lună din Calendarul Creștin Ortodox datorită semnificației sărbătorilor din punct de vedere religios. Cum bine știți, Paștele nu are o dată fixă, dar de cele mai multe ori, cea mai importanță sărbătoare pentru creștini a avut loc în a două lună de primăvară. Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor va începe de luni, 13 aprilie, timp în care în slujbele bisericești se face pomenirea ultimelor zile ale lui Iisus pe pământ, înainte de Răstignirea și Învierea Lui. În timpul acestei săptămâni, slujbeleUtrenieise săvârșesc în seara zilei dinainte (sub formă deDenie), conform obiceiului vechi care spune că ziua începe la apusul soarelui și se sfârșește la apusul soarelui din ziua următoare. Pe lângă Paște, tot în aprilie au loc și Sfântul Ierah Calinic de la Cernica, Sfântul Gheorghe și Izvorul Tămăduirii.

11 aprilie – Sfântul Ierah Calinic de la Cernica

Acest fericit părinte Calinic s-a născut în oraşul Bucureşti, în ziua de 7 octombrie 1787 și a primit la Sfântul Botez numele de Constantin.
Când avea vârsta de 20 de ani, tânărul Constantin şi-a îndreptat paşii către Mănăstirea Cernica, din apropiere, unde a fost primit de stareţul Timotei. După un an, a fost tuns în călugărie, schimbându-şi numele în Calinic. Peste o lună apoi s-a învrednicit a fi hirotonit ierodiacon.

În Mănăstirea Cernica a Sfântul Calinic a stat 43 de ani, nevoindu-se zi şi noapte, în post şi rugăciune, în muncă şi smerenie, în răbdare şi dragoste. După cinci ani, a primit darul preoției, iar după alți cinci a devenit stareţ al chinoviei de la Cernica.

În anul 1850, preacuviosul Calinic a fost ales şi sfinţit episcop al Râmnicului. A zidit din temelie biserica Episcopiei și a realizat o nouă tiparniță bisericească. Tot Sfântul Calinic a zidit o biserică la Schitul Frăsinei, cu toate chiliile dimprejur.

19 aprilie – Paștele ortodox

Paștele reprezintă Învierea lui Iisus Hristos și este cea mai mare sărbătoare pentru creștini. Învierea are loc în prima duminică de după prima Lună plină de dupăechinocțiul de primăvară, având la bază două fenomene astronomice:echinocțiul de primăvarăși mișcarea de rotație aLuniiîn jurulPământului.

Paștele comemorează evenimentul fundamental alcreștinismului,ÎnvierealuiIisus Hristos în a treia zi după răstignirea Sa dinVinerea Mare. Data de început a Paștilor marchează începutul anului ecleziastic creștin.

În jurul acestei sărbători de o importanță majoră sunt fixate alte sărbători, precum Rusaliile. Regula după care se calculează ziua exactă a fost stabilită la Sinodul Ecumenic de la Niceea.

23 aprilie – Sf. Gheorghe

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost un soldatromande origine greacă șiofițerîn Gardaîmpăratului romanDioclețian, care a fost condamnat la moarte pentru că nu a renunțat la credința creștină. A devenit unul dintre cei mai venerați sfinți ai creștinismului, în calitatea sa de martir, și a fost venerat de cruciați.

S-a înrolat înarmata romanăși, parcurgând ierarhia militară, Sf. Gheorghe s-a făcut remarcat prin îndemânarea cu care mânuia armele. În ciuda decretului împotriva creștinilor, emis deDioclețianîn303, Sf. Gheorghe a ales să-și mărturisească public credințacreștină. Din ordin imperial, sfântul a fost întemnițat și supus torturii pentru a-și renega credința. Loviri cu sulița, lespezile de piatră așezate pe piept, trasul pe roată, groapa cu var, încălțămintea cu cuie, băutura otrăvită, bătaia cu vâna de bou și toate celelalte torturi nu au reușit să-l facă să renunțe la credința sa.

24 aprilie – Izvorul Tămăduirii

Izvorul Tămăduiriieste osărbătoarecelebrată anual de cătreBiserica OrtodoxăînSăptămâna Luminată, în prima vineri de după Paște.

Originea acestei sărbători se află înlegendauneiminunicare s-ar fi petrecut lângă unizvorde lângăConstantinopol. Potrivittradiției, unorbși-ar fi rcâștigat vedereavedereaspălându-se peochicu apă din acest război. Spre acest râu, respectivul nevăzător ar fi ajuns călăuzit de viitorul împăratalBizanțuluiLeon I(457-474) – căruia îi ceruseapă. La rândul lui, împăratul a fost călăuzit la rândul lui de glasulMaicii Domnului. Ajuns mai târziu înîmpărat, Leon I a construit la locul respectiv obiserică.

În tradiția populară,Izvorului Tămăduiriieste pentru săpătorii defântânicea mai spornică din an, deoarece apele sunt zbuciumate și zgomotoase, fiind mai ușor de găsit.

Urmăriți B1TV.ro și pe